LAST 3 SUBMISSIONS

No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Mustafa Alper MÜLHİM Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği Oral / Sözel 2018-12-10 18:20:16 1 - Mustafa Alper MÜLHİM
2 - Murat KUL
3 -
4 -
5 -
6 -
2 Türkiye YUNUS GÜR SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU LİSELİ GENÇLERDE GELENEKSEL TÜRK SPORLARININ FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-12-04 10:30:56 1 - ÖKKEŞ ALPASLAN GENÇAY
2 - YUNUS GÜR
3 - SELÇUK GENÇAY
4 - ERCAN GÜR
5 - HÜSEYİN NASİP ÖZALTAŞ
6 -
3 Türkiye Halit EGESOY Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sporcularda Taper dönemi sonrası oluşan fizyolojik değişiklikler Oral / Sözel 2018-11-21 08:17:54 1 - Halit EGESOY
2 - Ayşegül YAPICI
3 - Engin Güneş ATABAŞ
4 -
5 -
6 -
4 Turkey Gencay Cüce Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa/ TÜRKİYE Farklı Branşlardaki Sporcuların Çeviklik ve Görsel Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-11-13 05:57:53 1 - Murat Akyüz
2 - Ayşegül Yapıcı
3 - Yeliz Doğru
4 - Nuretdin Memur
5 - Gencay Cüce
6 -
7 -
5 Türkiye Egemen ERMİŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Samsun/Türkiye Akuatik Egzersizin Fizyolojik Ve Fiziksel Etkileri Virtual / Sanal 2018-11-08 19:36:56 1 - Egemen ERMİŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
6 Turkey Ali Murat KIRIK Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Hedonizm ve Narsizmin çerçevesinde sosyal medya bağımlılığı Oral / Sözel 2018-11-08 07:13:04 1 - Ali Murat KIRIK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 Turkey Vahdet ÖZKOÇAK Öğeder Başkanı Yükseköğretimin sorunları ve çözüm önerileri Oral / Sözel 2018-11-08 07:12:36 1 - Vahdet ÖZKOÇAK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 Turkey Arslan KALKAVAN Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BESYO Geleneksel Türk sporları, farklı bir bakış açısı Oral / Sözel 2018-11-08 07:12:11 1 - Arslan KALKAVAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
9 Turkey Mehmet GÜNAY Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sporcu kalbi Oral / Sözel 2018-11-08 07:11:51 1 - Mehmet GÜNAY
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
10 Türkiye Şaban ÜNVER OMÜ Spor Bilimleri Fakültesi FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULARIN ATILGANLIK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Virtual / Sanal 2018-11-08 07:10:38 1 - Tülin ATAN
2 - Sabiha GÖÇER
3 - Şaban ÜNVER
4 -
5 -
6 -
7 -
11 Türkiye Şaban Ünver ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTES ÜNİVERSİTELİ KADIN ÖĞRENCİLERİN BEDEN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ Virtual / Sanal 2018-11-08 07:09:17 1 - Tülin ATAN
2 - Şaban Ünver
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
12 Türkiye Şaban Ünver ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTES ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN RED DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Virtual / Sanal 2018-11-08 07:08:08 1 - Tülin ATAN
2 - Şaban Ünver
3 - İzzet İSLAMOĞLU
4 -
5 -
6 -
7 -
13 Türkiye Taner BOZKUŞ Bartın Üniversitesi BESYO İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyalleşmeleri Ve İletişim Becerilerini Geliştirmelerinde Türk Halk Oyunlarının Rolü (Balikesir Örneği) Oral / Sözel 2018-11-07 13:36:37 1 - Erdil DURUKAN
2 - Mehmet GÖKTEPE
3 - Taner BOZKUŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
14 Türkiye Selahattin AKPINAR Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SPOR YAPAN BİREYLERİN DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-11-06 17:32:19 1 - Selahattin AKPINAR
2 - Oruc Ali UĞUR
3 - Öznur AKPINAR
4 -
5 -
6 -
7 -
15 Türkiye Selahattin AKPINAR Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SPA MERKEZLERINE GIDEN BIREYLERIN İŞ DOYUM DÜZEYLERI VE TÜKENMIŞLIK DÜZEYLERININ İNCELENMESI Oral / Sözel 2018-11-06 17:31:13 1 - Selahattin AKPINAR
2 - Necmettin MANSUROĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
16 Türkiye Yılmaz ÜNLÜ Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın/TÜRKİYE Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-11-06 17:24:49 1 - Yılmaz ÜNLÜ
2 - Güçlü Özen
3 - Adem SOLAKUMUR
4 - Nuh Osman YILDIZ
5 -
6 -
7 -
17 Türkiye Oruc Ali UĞUR Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Poster / Poster 2018-11-06 17:21:54 1 - Oruc Ali UĞUR
2 - Selahattin AKPINAR
3 - Öznur AKPINAR
4 -
5 -
6 -
7 -
18 Türkiye Oruç Ali UĞUR Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimi Düzeylerinin İncelenmesi Poster / Poster 2018-11-06 17:19:16 1 - Oruç Ali UĞUR
2 - Selahattin AKPINAR
3 - Öznur AKPINAR
4 -
5 -
6 -
7 -
19 Türkiye FATİH MURATHAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ OSMANLI DEVLETİNDE BİNİCİLİK KÜLTÜRÜ VE CİRİT OYUNU Oral / Sözel 2018-11-05 18:35:10 1 - FATİH MURATHAN
2 - GAMZE MURATHAN
3 - MEHMET KARTAL
4 -
5 -
6 -
7 -
20 Türkiye FATİH MURATHAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK MERKEZLERİNE DÜZENLİ DEVAM EDEN GENÇLERİN SERBEST ZAMAN DOYUM DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-11-05 18:34:27 1 - FATİH MURATHAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
21 Türkiye M. Hakan MAYDA Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu SBF FUTBOLCULARDA İZOKİNETİK KAS KUVVETİNİN MEVKİLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Virtual / Sanal 2018-11-04 20:10:23 1 - Özgür BOSTANCI
2 - Menderes KABADAYI
3 - M. Hakan MAYDA
4 - Ali Kerim YILMAZ
5 - Ekrem TEVETOĞLU
6 -
22 Türkiye M. Hakan MAYDA Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Engellerinin İncelenmesi Virtual / Sanal 2018-11-04 20:10:12 1 - Menderes KABADAYI
2 - Özgür BOSTANCI
3 - M. Hakan MAYDA
4 - Ali Kerim YILMAZ
5 - Yener AKSOY
6 -
23 Turkey Mustafa HİZMETLİ Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Beytülhikme: Kökeni ve Abbasi İdeolojisini Biçimlendirmedeki Rolü Oral / Sözel 2018-11-02 19:28:17 1 - Mustafa HİZMETLİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
24 Türkiye Murat Akyüz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Obez Kadınlarda 12 Haftalık Yürüyüş Egzersizlerinin Sosyal Fizik Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2018-11-02 19:22:54 1 - Yeliz Doğru
2 - Murat Akyüz
3 -
4 -
5 -
6 -
25 Türkiye Hanifi ÜZÜM Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taraftar Özdeşleşme Düzeyi ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-11-02 14:14:35 1 - Ercan POLAT
2 - Keziban YOKA
3 - Hanifi ÜZÜM
4 -
5 -
6 -
7 -
26 Türkiye Kadir YILDIZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hizmet Kalitesi, Öğrenci Memnuniyeti, İmaj, Sadakat ve Tavsiye Etme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği) Oral / Sözel 2018-11-02 14:14:07 1 - Ercan POLAT
2 - Kübra YILMAZ
3 - Kadir YILDIZ
4 -
5 -
6 -
7 -
27 Türkiye Hanifi ÜZÜM Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Sektör ve Üniversite Spor-Fitness Merkezlerinin Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Niğde İli Örneği) Oral / Sözel 2018-11-02 14:13:46 1 - Sema USLU
2 - Ercan POLAT
3 - Hanifi ÜZÜM
4 -
5 -
6 -
7 -
28 Türkiye Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ Mardin Artuklu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Diyarbakır Master Futbolcularının Kişilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-11-01 17:55:01 1 - Ünsal TAZEGÜL
2 - Ozan ESMER
3 - Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ
4 - Turan SEZAN
5 -
6 -
29 Türkiye İsmail KARATAŞ Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ile Öz-güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği Oral / Sözel 2018-11-01 17:53:43 1 - Yağmur CANCA
2 - Murat KUL
3 - İsmail KARATAŞ
4 - Ahmet Naci DİLEK
5 - Mustafa Alper MÜLHİM
6 - Hüseyin CAN
7 -
30 Türkiye OZAN ESMER ARTUKLU ÜNV. 7-13 Yaş Arası Puberte Öncesi Erkek Obez Çocuklarda Somatotip Yapılarına Uygun Egzersiz ile Basketbol Egzersizinin Obezite Tedavilerine Etkisinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-11-01 17:53:31 1 - OZAN ESMER
2 - KUMRU ESMER
3 - YONCA SÜREYYA SEZER
4 - HASAN AYKUT AYSAN
5 - CANAN GÜLBİN ESKİYECEK
6 - HÜSEYİN NASİP ÖZALTAŞ
7 -
31 Türkiye Melek TUFAN Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konya/ TÜRKİYE Bayan Tüketicilerin Ekolojik Tekstil Ürünlerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2018-11-01 17:53:20 1 - Elmas Elhan AKINCI
2 - Filiz ERDEN
3 - Melek TUFAN
4 -
5 -
6 -
7 -
32 Türkiye Yakup AKTAŞ Harran Üniversitesi Erkek futbolcuların BİA Yöntemi ile vücut analizlerinin incelenmesi Oral / Sözel 2018-11-01 17:52:57 1 - Yakup AKTAŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
33 Türkiye Sevim GÜLLÜ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Futbolcuların Prososyal ve Antisosyal Davranışları ile Antrenör-Sporcu İlişki Düzeylerinin İncelenmesi Virtual / Sanal 2018-11-01 17:52:47 1 - Sevim GÜLLÜ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
34 Türkiye Süleyman GÖNÜLATEŞ Pamukkale Üniversitesi DÜZENLİ SPOR YAPAN BİREYLERİ FİZİKSEL AKTİVİTEYE GÜDÜLEYEN NEDENLERİN BELİRLENMESİ Oral / Sözel 2018-11-01 17:52:29 1 - Süleyman GÖNÜLATEŞ
2 - Hediye İLGEN
3 - Ozan SEVER
4 - Mehmet Ali ÖZTÜRK
5 -
6 -
7 -
35 Türkiye Melek TUFAN Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konya TÜRKİYE Model Uygulamalı Kalıp Çizimlerinde Öğretim Yöntemi Olarak Oyunun Kullanılması Amacıyla Hazırlanan Puuzzlın Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri Oral / Sözel 2018-11-01 17:52:15 1 - Filiz ERDEN
2 - E. Elhan AKINCI
3 - Melek TUFAN
4 -
5 -
6 -
7 -
36 Türkiye Ozan ESMER Artuklu Üniversitesi Düzenli Spor Yapmanın Anksiyete Seviyesi Üzerine Etkileri Oral / Sözel 2018-11-01 17:51:56 1 - Ozan ESMER
2 - Kumru ESMER
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
37 Türkiye Ahmet Atalay Ardahan Üniversitesi Spor Psikolojisi Nezdinde Spor Eğitimi-Zihinsel Gelişim İlişkisi Oral / Sözel 2018-11-01 17:36:37 1 - Abdullah Kürşad Akbulut
2 - Ahmet Atalay
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
38 Türkiye Ahmet Atalay Ardahan Üniversitesi Türk Spor Eğitiminde Yönetsel Performansın Artırılmasına İlişkin Bir Değerlendirme Oral / Sözel 2018-11-01 17:35:28 1 - Abdullah Kürşad Akbulut
2 - Ahmet Atalay
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
39 Türkiye Yasemin AYDOĞAN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara/TÜRKİYE Çocukların Yakın Çevreye İlişkin Sorumluluk Algılarının İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-31 12:20:08 1 - Yasemin AYDOĞAN
2 - Özlem OKYAY
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
40 Türkiye Yakup AKTAŞ Harran Üniversitesi FUTBOLCULARDA OKSİDATİF STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-31 12:19:23 1 - Yakup AKTAŞ
2 - Hakim ÇELİK
3 - Şeyda Nur DAĞLI
4 -
5 -
6 -
7 -
41 Türkiye Özgür KARATAŞ İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPORTMENLİK YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİ Virtual / Sanal 2018-10-31 10:02:40 1 - Özgür KARATAŞ
2 - Buğra Çağatay SAVAŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
42 Türkiye Özgür KARATAŞ İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbolda Kulüp İmajı; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği Oral / Sözel 2018-10-31 10:02:11 1 - Özgür KARATAŞ
2 - Ali Serdar YÜCEL
3 -
4 -
5 -
6 -
43 Türkiye Şehmus ASLAN Pamukkale Üniverisitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli KADINLARDA PİLATESİN VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ Oral / Sözel 2018-10-31 09:56:40 1 - Şehmus ASLAN
2 - Ummuhan BAŞ ASLAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
44 Türkiye Şehmus ASLAN Pamukkale Üniverisitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli KADIN FUTBOLCULARIN BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-31 09:47:21 1 - Şehmus ASLAN
2 - Ummuhan BAŞ ASLAN
3 - Düriye ÇAKIR
4 -
5 -
6 -
45 Türkiye İzzet Karakulak M.E.B. Rauf Orbay Ortaokulu, Ankara/TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN AEROBİK DAYANIKLILIK KAPASİTELERİ İLE DAR ALAN OYUN PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-31 09:41:51 1 - Cem Sinan Aslan
2 - İzzet Karakulak
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
46 Türkiye İzzet Karakulak M.E.B. Rauf Orbay Ortaokulu, Ankara/TÜRKİYE PROFESYONEL BİR TAKIMDA YER ALAN FUTBOLCULARIN VÜCUT KOMPOZİSYONLARI İLE AEROBİK DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Oral / Sözel 2018-10-31 09:38:23 1 - Cem Sinan Aslan
2 - İzzet Karakulak
3 - Ender Eyüboğlu
4 -
5 -
6 -
7 -
47 Türkiye Selma Şahin Dumlupınar Üniversitesi İhsan Çakıcının Resimlerinde Doku Etkileri Oral / Sözel 2018-10-31 09:06:42 1 - Selma Şahin
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
48 Türkiye Ersin Arslan Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/VAN Farklı Branşlarda Yarışan Sporcuların Stres Algılarının Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-10-31 08:56:46 1 - Ersin Arslan
2 - Zekiye Özkan
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
49 Türkiye Bülent Asma Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/VAN Van İl Merkezinde Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Farklı Olan 14-18 Yaş Arası Lise Öğrencilerinin Obezite Durumlarının Araştırılması Oral / Sözel 2018-10-31 08:56:34 1 - Halil İbrahim İleri
2 - Bülent Asma
3 - Mustafa Atli
4 - M.Fatih Bilici
5 -
6 -
7 -
50 Türkiye Selma Dolanbay Doğan Selçuk Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Giysi Satın Alma Davranışları ve Hayattan Memnun Olma Durumları Üzerine Bir Araştırma Oral / Sözel 2018-10-30 12:38:57 1 - Selma Dolanbay Doğan
2 - Nurgül Kılınç
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
51 Türkiye Hayri AKYÜZ Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi Oral / Sözel 2018-10-30 12:38:28 1 - Hayri AKYÜZ
2 - Mutlu TÜRKMEN
3 -
4 -
5 -
6 -
52 Türkiye Adem SOLAKUMUR Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın/TÜRKİYE Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Engellerinin İncelenmesi Bartın ili Örneği Oral / Sözel 2018-10-30 12:37:14 1 - Adem SOLAKUMUR
2 - Güçlü Özen
3 - Nuh Osman YILDIZ
4 - Yılmaz Ünlü
5 -
6 -
7 -
53 Türkiye Gamze Yıldırım Araz Bingöl Üniversitesi/ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Bingöl- Türkiye Fiziksel Temas İçeren Ve İçermeyen Sporlarda Sporcu Karakterinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-30 11:34:19 1 - Gamze Yıldırım Araz
2 - Cengiz Arslan
3 - İsa Çiftçi
4 -
5 -
6 -
54 Türkiye Emine ÖZTÜRK KARATAŞ Milli Eğitim Bakanlığı İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları Oral / Sözel 2018-10-30 11:06:28 1 - Emine ÖZTÜRK KARATAŞ
2 - Cemal GÜNDOĞDU
3 - Özgür KARATAŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
55 Türkiye Emine ÖZTÜRK KARATAŞ Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Öz Güven Davranışlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-30 11:05:59 1 - Emine ÖZTÜRK KARATAŞ
2 - Serkan DÜZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
56 Türkiye Ender EYUBOĞLU Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN İLETİŞİM BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-10-30 10:59:57 1 - Ender EYUBOĞLU
2 - Oğuzhan DALKIRAN
3 - Cem Sinan ASLAN
4 -
5 -
6 -
57 Türkiye Ender EYUBOĞLU Bartın Üniversitesi LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DÜZENLİ NOT TUTMA ALIŞKANLIKLARININ DERS BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-30 10:57:17 1 - Oğuzhan DALKIRAN
2 - Ender EYUBOĞLU
3 - Cem Sinan ASLAN
4 -
5 -
6 -
58 Türkiye AYKUT DÜNDAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BESYO/ADIYAMAN Bir Osmanlı Atlı Cirit Oyunu: Lobut Oral / Sözel 2018-10-30 10:34:45 1 - AYKUT DÜNDAR
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
59 Turkey Zekeriya Çelik Pamukkale Üniversitesi Spor Bİlimleri Fakültesi Üniversite Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejilerinin Sınıf Seviyesinde Karşılaştırılması (Grade Level Comparison of Metacognitive Learning Strategies of University Students) Oral / Sözel 2018-10-30 10:34:35 1 - Bülent Ağbuğa
2 - Zekeriya Çelik
3 -
4 -
5 -
6 -
60 Türkiye Emin YILDIRIM Hakkari Üniversitesi Hakkâri İlinin Doğa Sporları Turizmi potansiyelinin SWOT Analizi aracılığıyla Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-10-30 10:34:08 1 - Emin YILDIRIM
2 - Murat ADIYAMAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
61 Türkiye Betül AYHAN Bartın Üniversitesi Rekreasyonel Faaliyetlere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Engel Düzeylerinin İncelenmesi Poster / Poster 2018-10-30 10:33:51 1 - Betül AYHAN
2 - Gökhan KOCAER
3 - Cansu SELECİLER
4 -
5 -
6 -
7 -
62 Türkiye Zekiye ÖZKAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/VAN Türkiye’de Oryantıring Sporunu Yapanların Bu Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Beklentileri Oral / Sözel 2018-10-30 10:33:27 1 - Zekiye ÖZKAN
2 - Ersin ARSLAN
3 - Mehmet BAYTAŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
63 Türkiye Bereket Köse Şırnak Üniversitesi Sirkadiyen Ritim Gerçekten Fiziksel Performansı Etkiliyor mu? Oral / Sözel 2018-10-30 10:33:09 1 - Bereket Köse
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
64 Türkiye Yafes YILDIZ Bartın Üniversitesi KABUKBÖCEKLERİNE KARŞI KULLANILAN FEROMON TUZAKLARINDA KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER Virtual / Sanal 2018-10-30 10:17:04 1 - Yafes YILDIZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
65 Türkiye Ali ÖZKAN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye Hentbolcularda Vücut kompozisyonu ve İzometrik Kuvvetin Yedi Metre Atış Performansına Etkisi Oral / Sözel 2018-10-26 21:22:14 1 - Mehmet KURT
2 - Gürhan KAYIHAN
3 - Recep AYDIN
4 - Ali ÖZKAN
5 -
6 -
66 Türkiye Recep AYDIN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye Dengenin Belirlenmesinde Anaerobik Performansın Rolü Oral / Sözel 2018-10-26 21:21:30 1 - Ümit ÖZ
2 - Recep AYDIN
3 - Gürhan KAYIHAN
4 - Arzu ÖZKAN
5 -
6 -
67 Türkiye Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ Mardin Artuklu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Diyarbakır Master Futbolcularının Sportmenlik Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-10-26 21:20:00 1 - Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ
2 - Ünsal TAZEGÜL
3 - Emre SERİN
4 - Canan Gülbin ESKİYECEK
5 -
6 -
7 -
68 Turkey Yunus ABDURAHİMOĞLU Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi KUR’AN KISSALARI VE TEVHİD KONUSU Oral / Sözel 2018-10-26 21:05:13 1 - Yunus ABDURAHİMOĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
69 Türkiye Zekiye ÖZKAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi/BESYO/VAN Türkiye’de Oryantıring Sporunu Yapanların Bu Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Beklentileri Oral / Sözel 2018-10-26 21:01:07 1 - Zekiye ÖZKAN
2 - Ersin ARSLAN
3 - Mehmet BAYTAŞ
4 -
5 -
6 -
70 Türkiye Hasan Aykut AYSAN Dicle Üniversitesi 14 YAŞINDAKİ FUTBOL OYNAYAN ÇOCUKLARDA BOSUBALL KUVVET ANTRENMANLARININ BAZI PARAMETRELERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-26 19:46:49 1 - Hasan Aykut AYSAN
2 - Süreyya Yonca SEZER
3 - Baha Engin ÇELİKEL
4 - Hüseyin ÖZALTAŞ
5 - Gülbin ESKİYECEK
6 - Ozan ESMER
7 -
71 Türkiye MELEK TUFAN KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİSİKLET SPORU GİYSİLERİNİN KULLANICILARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Oral / Sözel 2018-10-26 19:46:37 1 - MELEK TUFAN
2 - NURGÜL KILINÇ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
72 Türkiye Meral İŞLER MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLDUKLARI VE TASARIMLARINA YANSITTIKLARI STİLLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-10-26 19:46:27 1 - Meral İŞLER
2 - Arzu BOR KOCAMAN
3 - Nurgül KILINÇ
4 -
5 -
6 -
73 Türkiye Halil İbrahim ÇAKIR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPOR BÖLÜMÜ İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN BİREYLERİN BEDEN KİTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-26 19:45:44 1 - Halil İbrahim ÇAKIR
2 - Arslan KALKAVAN
3 - Recep Fatih KAYHAN
4 - Abdullah Bora ÖZKARA
5 -
6 -
7 -
74 Türkiye Danyal Burak Koca Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp fakültesi Halk sağlığı Anabilim Dalı Tıp Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğrencilerinde Spor Yapmanın Benlik Saygısına Etkisinin Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:45:23 1 - Sinemis Çetin Dağlı
2 - İhsan Aydın
3 - Danyal Burak Koca
4 - İzzet Çeleğen
5 -
6 -
7 -
75 Türkiye YUSUF SÖZER BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN METAFORLARININ İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-26 19:45:13 1 - YUSUF SÖZER
2 - HOZAN MOHAMMAD
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
76 Türkiye Canan Gülbin ESKİYECEK Mardin Artuklu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mardin 14-16 Yaş Kız Voleybolculara Sağlık Toplarıyla Uygulanan Çabuk Kuvvet Antrenmanlarının Sporcuların Servis-Smaç Atış Performansları Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2018-10-26 19:44:28 1 - Canan Gülbin ESKİYECEK
2 - Gazanfer Kemal GÜL
3 - Seda Nur PEKEN
4 - Mine GÜL
5 -
6 -
7 -
77 Türkiye Necati METE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Rize RİZE’DE NORMAL VE SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-10-26 19:44:19 1 - Arslan KALKAVAN
2 - Halil İbrahim ÇAKIR
3 - Necati METE
4 -
5 -
6 -
7 -
78 Türkiye Elif NARİNC İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Futbolcuların Spor Hukuku İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:44:09 1 - Elif NARİNC
2 - Cemal GÜNDOĞDU
3 - Şakir TÜFEKÇİ
4 -
5 -
6 -
7 -
79 Türkiye Mehmet Hasan SELÇUK Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Rotasyon Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:43:36 1 - Mehmet Hasan SELÇUK
2 - Serkan HACICAFEROĞLU
3 - Yasin KARACA
4 -
5 -
6 -
7 -
80 Türkiye Kübra DOĞAN İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerde Saldırganlığın İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:42:56 1 - Kübra DOĞAN
2 - Cemal GÜNDOĞDU
3 - Şakir TÜFEKÇİ
4 -
5 -
6 -
7 -
81 Türkiye Erol ERDEM Çukurova üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:42:47 1 - Erol ERDEM
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
82 Türkiye Çiğdem ÖNER İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Genç Yetişkin Spor İnsanlarının Kişilerarası İlişki Tarzları ve Yaşam Anlamlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:42:37 1 - Çiğdem ÖNER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
83 Türkiye Betül AYHAN Bartın Üniversitesi Bartın Halkevi Spor Tarihi (1935-1951) Oral / Sözel 2018-10-26 19:42:26 1 - Taner BOZKUŞ
2 - Betül AYHAN
3 - Gürkan ELÇİ
4 -
5 -
6 -
7 -
84 Türkiye Tuğrul VAROL Bartın Üniversitesi Doğu Kayını (Fagus orientalis LIPSKY.) Tohumlarının Oluşumu ve Olgunlaşması Üzerinde Etkili Olan Faktörler Virtual / Sanal 2018-10-26 19:42:14 1 - Halil Barış ÖZEL
2 - Tuğrul VAROL
3 - Handan UCUN ÖZEL
4 -
5 -
6 -
7 -
85 Türkiye Cem Yoksuler Yılmaz ÇUKUOVA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU SARIÇAM/ADANA Adana İlinde Görev Yapan Faal Futbol Hakemlerinin Durumluk Kaygı Durumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:42:02 1 - Cem Yoksuler Yılmaz
2 - Harun Tosun
3 - Oğuz Ulunehir
4 - Eren Uluöz
5 -
6 -
7 -
86 Türkiye Halil Barış ÖZEL Bartın Üniversitesi BARTIN VE YENİCE YÖRELERİNDEKİ KARIŞIK ORMANLARDA ÖKSEOTU (Viscum album L.) ZARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Virtual / Sanal 2018-10-26 19:41:53 1 - Yafes YILDIZ
2 - Halil Barış ÖZEL
3 - Tuğrul Varol
4 -
5 -
6 -
7 -
87 Türkiye Danyal Burak Koca Yüzüncu Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tıp Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu(BESYO) Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlık İçin Fiziksel Aktivite Bilgi Düzeylerini ve Uygun Fiziksel Aktivite Eğitimi Etkinliğinin Müdahale Çalışması İle Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:41:39 1 - Danyal Burak Koca
2 - Merve Kevser Çamlı
3 - Sinemis Çetin Dağlı
4 -
5 -
6 -
7 -
88 Türkiye Tuncay Elik Marmara Ünüversitesi Spor Bilimleri Doktora öğrencisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-10-26 19:41:15 1 - Tuncay Elik
2 - Ünsal Tazegül
3 -
4 -
5 -
6 -
89 Türkiye Fehat Güder Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye, Kiz Voleybolculara Uygulanan Kor Kuvvet Antrenmanlarinin Alt Estremite Anaerobik Kapasiteye Etkisi Oral / Sözel 2018-10-26 19:40:54 1 - Mehmet GÖKTEPE
2 - Fehat Güder
3 - Erdil DURUKAN
4 -
5 -
6 -
7 -
90 Türkiye Seda ARAPKİRLİ Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Umut Mekanı Olarak Sanat Oral / Sözel 2018-10-26 19:40:45 1 - Seda ARAPKİRLİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
91 Türkiye Ayşe KANSIZ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Rize DAĞ BİSİKLETİ MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN SOSYALLEŞME DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-10-26 19:37:34 1 - Ayşe KANSIZ
2 - Arslan KALKAVAN
3 - Utku IŞIK
4 -
5 -
6 -
92 Türkiye Nihal AKOĞUZ YAZICI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, Rize/TÜRKİYE Spor Lisesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Doping Kullanımına Yönelik Tutumlarının Araştırılması Oral / Sözel 2018-10-26 19:37:08 1 - Nihal AKOĞUZ YAZICI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
93 Türkiye İzzet İslamoğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Samsun İlindeki Futbol Antrenörlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi Virtual / Sanal 2018-10-26 19:36:57 1 - İzzet İslamoğlu
2 - Seydi Ahmet Ağaoğlu
3 - Şaban Ünver
4 - Meyrem Ataseven
5 -
6 -
7 -
94 Türkiye İzzet İslamoğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Samsunspor Altyapı Futbolcularının Sürat Reaksiyon Zamanı ve Çeviklik Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Virtual / Sanal 2018-10-26 19:36:47 1 - Seydi Ahmet Ağaoğlu
2 - İzzet İslamoğlu
3 - Fatih Güler
4 -
5 -
6 -
7 -
95 Türkiye Merve ÇELİK RTEÜ öğrenci DOĞA SPORU ANTRENÖRLERİNİN ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ (RİZE İLİ ÖRNEĞİ) Oral / Sözel 2018-10-26 19:36:35 1 - Merve ÇELİK
2 - Cengiz BAYRAKTAR
3 - Arslan KALKAVAN
4 - Halil İbrahim ÇAKIR
5 -
6 -
7 -
96 Türkiye İMDAT ÇAKIR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Rize’de Çalışan Futbol Antrenörlerinin Öfke Düzeylerinin Araştırılması Oral / Sözel 2018-10-26 19:36:25 1 - İMDAT ÇAKIR
2 - ARSLAN KALKAVAN
3 - HALİL İBRAHİM ÇAKIR
4 - MELİKE ÇAKIR
5 -
6 -
7 -
97 Türkiye Canan Gülbin ESKİYECEK Mardin Artuklu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mardin Tenisçilerde 8 Haftalık Thera-Band Çalışmalarının Forehand ve Backhand Vuruş İsabetine Etkisi Oral / Sözel 2018-10-26 19:36:14 1 - Canan Gülbin ESKİYECEK
2 - Gazanfer Kemal GÜL
3 - Mehmet BAL
4 - Mine GÜL
5 -
6 -
7 -
98 Italy Angela Magnanini University of Rome Foro Italico Integrated Sport: the key words of an inclusive model Virtual / Sanal 2018-10-24 19:02:03 1 - Angela Magnanini
2 - Pasquale Moliterni
3 - Antonio Ferraro
4 - Lorenzo Cioni
5 -
6 -
7 -
99 Türkiye İsa KAVALCI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Rize TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILAN GREKOROMEN GÜREŞÇİLERİN SPORDA GÜDÜLENME DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-10-24 19:01:48 1 - İsa KAVALCI
2 - Arslan KALKAVAN
3 -
4 -
5 -
6 -
100 Türkiye Öznur TÜRÜT Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Rize Uluslarasası Taekwondo Müsabakalarına Katılan Türk ve Yabancı Sporcuların Fair Play Anlayışlarının Araştırılması Oral / Sözel 2018-10-24 19:00:44 1 - Öznur TÜRÜT
2 - Arslan KALKAVAN
3 - Nihal AKOĞUZ YAZICI
4 - Halil İbrahim ÇAKIR
5 -
6 -
7 -
101 Türkiye gökhan arıkan harran üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu KÜREKÇİLERDE ALT VE ÜST EKSTREMİTE KUVVETİ İLE BAZI FİZİKSEL, FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN 2000 METRE ERGOMETRE DERECESİNE ETKİSİ VE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-24 12:02:18 1 - gökhan arıkan
2 - recep kürkçü
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
102 Türkiye Bahar Zeze Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bayburt Üniversitesi Besyo, Mühendislik ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-24 11:26:50 1 - Bahar Zeze
2 - Arslan Kalkavan
3 - Recep Fatih Kayhan
4 -
5 -
6 -
7 -
103 Türkiye Sevim Handan YILMAZ Bartın Üniversitesi Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-24 10:33:05 1 - Sevim Handan YILMAZ
2 - Fatih YAŞARTÜRK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
104 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu FARKLI DÜZEYDEKİ FUTBOLCULARIN SPORTMENLİK ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-24 10:32:50 1 - Arslan KALKAVAN
2 - Necati METE
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
105 Türkiye Yasemin Polat Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ELAZIĞ/TÜRKİYE Spor Merkezlerine Giden Kadınların Mutluluk Duygu Durumlarının Araştırılması Oral / Sözel 2018-10-23 19:51:12 1 - Didem Yavuz Söyler
2 - Mikail Tel
3 - M. Fatih Karahüseyinoğlu
4 - Oğuzhan Altungül
5 - Yasemin Polat
6 -
7 -
106 Türkiye Eren ULUÖZ Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sarıçam/Adana Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Video Yardımcı Hakem Uygulaması ile İlgili Görüşleri Oral / Sözel 2018-10-23 19:50:55 1 - Eren ULUÖZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
107 Turkey Cengiz ARSLAN Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tarihi Süreçleri ile Jimnastik Sporundaki Yarışma Materyallerinin Gelişimi Oral / Sözel 2018-10-23 19:50:37 1 - Cengiz ARSLAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
108 Jordan ASSEFA DEEB ABED TARAWNEH Mutah university, Sport Science Faculty,Physical Education Department ,ALkarak,Jordan Emotional intelligence and its relationship with self-confidence among the students of field training in the faculties of Physical Education at the Jordanian universities Oral / Sözel 2018-10-23 06:50:07 1 - ASSEFA DEEB ABED TARAWNEH
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
109 Turkey Mitat KOZ Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sağlıklı bir toplum oluşturmada fiziksel aktivite ve spor Oral / Sözel 2018-10-22 19:34:27 1 - Mitat KOZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
110 Turkey Mutlu TÜRKMEN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antik Yunanda Üç Mücadele Sporu; Güreş, Boks ve Pankreas Oral / Sözel 2018-10-22 19:30:23 1 - Ahmet Naci DİLEK
2 - Osman İMAMOĞLU
3 - Mehmet ÇEBİ
4 - Mutlu TÜRKMEN
5 -
6 -
111 Libyan Arab Jamahiriya Ayad Saad Omar Tripoli University Effect of a Proposed Rehabilitation Program to Improve The Motor Variables Associated With Parkinson's Patients Oral / Sözel 2018-10-21 16:20:09 1 - Ayad Saad Omar
2 - Ashref Yousef Zrebah
3 - Yahia Salem Ahmed
4 -
5 -
6 -
7 -
112 Iran, Islamic Republic of Javad VAKILI Physical Education and Sport Sciences Faculty, University of Tabriz Blood flow restriction (Bfr) training and its application on athletic performance Oral / Sözel 2018-10-21 16:16:49 1 - Javad VAKILI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
113 Türkiye Duygu Kornoşor Çınar Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Dil Ve Bir Dil Olarak Sanat Oral / Sözel 2018-10-21 15:20:53 1 - Duygu Kornoşor Çınar
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
114 Palestinian Territory Ibrahim Sabatin Palestine Technical University Khadouri/Arroub Branch Brain Hemispherity , Language Disorder and English Language Teaching Oral / Sözel 2018-10-20 18:31:39 1 - Ibrahim Sabatin
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
115 Türkiye Nurcan KUTLU YAPICI Pamukkale Üniversitesi Denizli TBMYO BİR SPOR GİYSİSİNİN TASARIM KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNE DENEME: SHORT TRACK - SÜRAT PATENİ GİYSİLERİ Oral / Sözel 2018-10-20 18:31:11 1 - Nurcan KUTLU YAPICI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
116 Türkiye İBRAHİM TELCİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN PATERNALİST LİDERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-20 18:30:59 1 - İBRAHİM TELCİ
2 - ARSLAN KALKAVAN
3 - UTKU IŞIK
4 -
5 -
6 -
117 Türkiye Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GELENEKSEL OKÇULUK ÜZERİNE BİR DERLEME Oral / Sözel 2018-10-19 21:55:57 1 - Murat KUL
2 - Yılmaz ÜNLÜ
3 - Adem SOLAKUMUR
4 - Zeki TAŞ
5 - Mustafa Alper Mülhim,Sevim Handan YILMAZ
6 -
7 -
118 Türkiye Halit EGESOY Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi YÜZÜCÜLERDE FONKSİYONEL ANTRENMANIN ÜST EKSTREMİTE KAS KUVVETİNE ETKİSİ Oral / Sözel 2018-10-19 20:24:55 1 - Engin Güneş ATABAŞ
2 - Mehmet KUMARTAŞLI
3 - Ayşegül YAPICI
4 - Halit EGESOY
5 -
6 -
7 -
119 Türkiye Kadir YILDIZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa/Türkiye Spor Eğitimi Alan Genç Yetişkinlerin İnternet Bağımlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Oral / Sözel 2018-10-19 20:24:44 1 - Kadir YILDIZ
2 - Elvan Deniz YUMUK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
120 Türkiye Özlem BEBEK Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Resmi Spor Tesislerinde Spor Yapan Kişilerin Tesislerden Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması Oral / Sözel 2018-10-19 20:24:26 1 - Çetin ÖZDİLEK
2 - Özlem BEBEK
3 - Betül ALTINOK
4 - Fehmi ÇALIK
5 -
6 -
7 -
121 Türkiye Fatma Tezel Şahin Gazi Üniversitesi Teknoloji Çağında Oyun ve Önemi Oral / Sözel 2018-10-18 12:51:12 1 - Fatma Tezel Şahin
2 - Cansu Tutkun
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
122 Türkiye Fatma Tezel Şahin Gazi Üniversitesi Demografik Özelliklere Göre Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri ve Annelerin Olumsuz Duygularla Baş Etme Davranışlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-18 12:51:01 1 - Cansu Tutkun
2 - Fatma Tezel Şahin
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
123 Türkiye DR.ÖĞR.ÜYE.ZEHRA ÖZKEÇECİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ AVUSTURYA'DA DİJİTAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ Oral / Sözel 2018-10-17 20:16:31 1 - DOÇ.DR.ALİ MURAT KIRIK
2 - DR.ÖĞR.ÜYE.ZEHRA ÖZKEÇECİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
124 Türkiye Hasan Aykut AYSAN Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Diyarbakır/Türkiye 14 Yaşındaki Futbol Oynayan Çocuklarda Bosuball Kuvvet Antrenmanlarının Bazı Parametrelere Etkisinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-17 20:16:03 1 - Hasan Aykut AYSAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
125 Somalia Mohamed İSSE ABDULLAHİ ULUDAĞ Üniversitesi Doğu Afrika’daki Derviş Devleti ve Osmanlı Virtual / Sanal 2018-10-17 20:15:53 1 - Mohamed İSSE ABDULLAHİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
126 Türkiye Mustafa ATLİ Bitlis Eren Üniversitesi Basketbol oynayan sporcularda oksidatif stres düzeyi ve bazı antioksidan enzim aktivitelerin saptanması Oral / Sözel 2018-10-17 20:15:41 1 - Mustafa BİLİCİ
2 - Mustafa ATLİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
127 Türkiye Eyyup Yıldırım Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ELAZIĞ/TÜRKİYE TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOL LİGLERİNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN FUTBOL PROGRAMLARINDAN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Oral / Sözel 2018-10-17 20:15:30 1 - Burak APAYDIN
2 - Eyyup Yıldırım
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
128 Türkiye Sinan YURDAGÜL Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ELAZIĞ/TÜRKİYE AKTİF SPOR YAPAN BİREYLERDE ZAMAN YÖNETİMİ: DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Oral / Sözel 2018-10-17 20:15:18 1 - Sinan YURDAGÜL
2 - Eyyup Yıldırım
3 -
4 -
5 -
6 -
129 Türkiye Zeynep YILDIRIM Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Gençlik ve Spor Bakanlığında Çalışan Personellerin Fiziksel Aktiviteye Katılımlarının Yaşam Kalitesi ve İş Tatmin Düzeyleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Oral / Sözel 2018-10-17 20:14:50 1 - Zeynep YILDIRIM
2 - Oğuzhan YILDIRIM
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
130 Turkey Gencay Cüce Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa Aerobik Cimnastikçilerde Denge Yönlerinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-10-16 09:47:39 1 - Öznur Akyüz
2 - Murat Akyüz
3 - Yeliz Doğru
4 - Gencay Cüce
5 - Mehmet Ali Ekin
6 -
7 -
131 Türkiye M. Fatih Karahüseyinoğlu Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ELAZIĞ/TÜRKİYE Üniversiteli Sporcuların Televizyon Programı Tercihlerinin Araştırılması Oral / Sözel 2018-10-16 09:47:12 1 - M. Fatih Karahüseyinoğlu
2 - Oğuzhan Altungül
3 - Didem Yavuz Söyler
4 - Yasemin Polat
5 -
6 -
132 Turkey Gencay Cüce Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa 12-14 Yaş Arasındaki Aerobik Cimnastikçilerde Farklı Sıçrama Yöntemleri Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-10-16 09:47:02 1 - Murat Akyüz
2 - Öznur Akyüz
3 - Yeliz Doğru
4 - Gencay Cüce
5 - Mehmet Ali Ekin
6 -
7 -
133 Türkiye SEDA AVNİOĞLU Üniversite Seviyesindeki Türk Futsal Oyuncularının Cinsiyet Rolleri Oral / Sözel 2018-10-15 20:54:02 1 - ÖKKEŞ ALPASLAN GENÇAY
2 - SELÇUK GENÇAY
3 - SEDA AVNİOĞLU
4 - YUNUS GÜR
5 - ERTUĞRUL GENÇAY
6 -
7 -
134 Türkiye Mehmet İMAMOĞLU Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antik Yunanda Mücadele Sporlarının Görselleri ve Yansımaları Virtual / Sanal 2018-10-15 20:53:50 1 - Mehmet İMAMOĞLU
2 - Gülten İMAMOĞLU
3 - Feyzullah KOCA
4 -
5 -
6 -
7 -
135 Türkiye Özlem BEBEK Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu GoalBall Sporcularının İletişim Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-15 20:53:37 1 - Mehmet ACET
2 - Özlem BEBEK
3 - Utku IŞIK
4 - Mehmet BEŞLER
5 -
6 -
7 -
136 Türkiye Mehmet İMAMOĞLU Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Antik Yunanda Atlı Sporların ve Biniciliğin Görselleri, Etkileri ve Yorumlamaları Virtual / Sanal 2018-10-15 20:53:23 1 - Mehmet İMAMOĞLU
2 - Gülten İMAMOĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
137 Türkiye Sevim Handan YILMAZ Bartın Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Pedagojik Formasyon Eğitimi Algılarının Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-10-15 20:53:10 1 - Murat KUL
2 - Sevim Handan YILMAZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
138 Türkiye Gamze YÖNAL BARTIN ÜNİVERSİTESİ Dört İşlem Becerisi Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Oral / Sözel 2018-10-15 20:52:38 1 - Gamze YÖNAL
2 - Mehmet YÖNAL
3 - Mutlu TÜRKMEN
4 - Veli TOPTAŞ
5 -
6 -
139 Türkiye Öğr. Gör. Derya ÇELİK Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ORTA ANADOLU’DA KULLANILAN BİNİCİ ÜST GİYSİLERİ Oral / Sözel 2018-10-15 20:49:16 1 - Öğr. Gör. Derya ÇELİK
2 - Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZKAN
3 - Prof. Dr. Nurgül KILINÇ
4 -
5 -
6 -
140 Türkiye Serdar Geri Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Spora Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-10-15 17:26:24 1 - Serdar Geri
2 - Ünsal Tazegül
3 - Refika Geri
4 - Merve Tazegül
5 - Şevket Can Tekeli
6 -
7 -
141 Türkiye GÜLSEREN ÖZALTAŞ SERÇEK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Büyük Spor Organizasyonlarının Çok Boyutlu Etkileri Oral / Sözel 2018-10-15 17:26:15 1 - Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ
2 - GÜLSEREN ÖZALTAŞ SERÇEK
3 - SADIK SERÇEK
4 -
5 -
6 -
7 -
142 Türkiye Büşra SAĞLAMDEMİREL Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ELİT KARATE SPORCULARININ STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-15 17:25:29 1 - Murat KUL
2 - Emre Boz
3 - Büşra SAĞLAMDEMİREL
4 - İsmail KARATAŞ
5 - Yunus BOZ
6 -
7 -
143 Turkey Mutlu TURKMEN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Cumhuriyetin İlk Yıllarında Beden Eğitimi Uygulamalarına Genel Bir Bakış Oral / Sözel 2018-10-15 17:25:15 1 - Mutlu TURKMEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
144 Türkiye Serhat ÖZBAY Erzurum Teknik Üniversitesi ALT GÖVDE DİRENÇ ANTRENMANLARINDA EGZERSİZ SIRASININ TEKRAR SAYISINA VE ALGILANAN ZORLUĞA ETKİSİ Virtual / Sanal 2018-10-15 17:14:13 1 - Serhat ÖZBAY
2 - Süleyman ULUPINAR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
145 Türkiye Serdar Geri Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Narsisizim Düzeyleri ve Çoklu Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Oral / Sözel 2018-10-15 17:12:50 1 - Serdar Geri
2 - Ünsal Tazegül
3 - Merve Tazegül
4 - Refika Geri
5 - Atilla Çakar
6 -
7 -
146 Türkiye Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FIFA Dünya Kupasının Ekonomiye ve Turizme Etkileri Oral / Sözel 2018-10-15 17:12:38 1 - Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK
2 - Sadık SERÇEK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
147 Türkiye Murat ŞAHBUDAK Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölgesel Futbol Hakemlerinin Kişilik Özellikleri İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Güneydoğu Anadolu Örneği) Oral / Sözel 2018-10-14 20:05:31 1 - Murat ŞAHBUDAK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
148 Türkiye Kevser GÜRCAN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Şamanlığının Başlıklar Üzerinde Yorumlanması Oral / Sözel 2018-10-14 20:05:19 1 - Kevser GÜRCAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
149 Türkiye Murat ŞAHBUDAK Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Batman Belediyesi Spor Tesislerinde Çalışan Personelin Duygusal Zekâları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Batman Örneği) Oral / Sözel 2018-10-14 20:05:07 1 - Murat ŞAHBUDAK
2 - M.Enes IŞIKGÖZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
150 Türkiye Zehra ŞİMŞEK İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Âşık Paşa’nın Garib-nâme’sinde Hikâyelerle Birlik Fikri Oral / Sözel 2018-10-14 20:04:56 1 - Zehra ŞİMŞEK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
151 Türkiye Özlem GÜNEŞ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Kâinat Aynasını Okuyan Âşık Baktığı Her Yerde Bir Hikmet Görür: Garib-Nâme’ye Göre Gümüş Madeninin Hikmeti Oral / Sözel 2018-10-13 21:36:32 1 - Özlem GÜNEŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
152 Türkiye Abdullah Bora ÖZKARA Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Lisesi Öğrencilerinin Akran İlişkilerinin İncelenmesi Virtual / Sanal 2018-10-13 10:44:44 1 - Abdullah Bora ÖZKARA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
153 Türkiye Abdullah Bora ÖZKARA Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Bedensel Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi Virtual / Sanal 2018-10-13 10:44:33 1 - Abdullah Bora ÖZKARA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
154 Türkiye Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı Oral / Sözel 2018-10-13 10:43:53 1 - Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN
2 - Nuriye İŞGÖREN
3 - Demet ÖZNAZ
4 - Ömer Bünyamin ZELZELE
5 - Zekiye SAYAR
6 - Derya KAYACIK; Çimen BAYBURTLU; Bekir ORAL
7 -
155 Türkiye Remzi AYDIN Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Drama ve Eğitim A.B.D. Çocuk Evlerinde Yaşayan Okul Öncesi Dönem Çocuklar ve Gelişimlerinin Desteklenmesi Oral / Sözel 2018-10-13 10:43:16 1 - Remzi AYDIN
2 - Fatma TEZEL ŞAHİN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
156 Türkiye NEVZAT DİNÇER BATMAN ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Çeşitli Demografik Değişkenleri İle İnternet Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Batman Üniversitesi Örneği Oral / Sözel 2018-10-10 14:27:42 1 - NEVZAT DİNÇER
2 - ZÜHAL KILINÇ
3 -
4 -
5 -
6 -
157 Türkiye Vahdet Özkocak Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fiziki Antropoloji A Turizm Destinasyonu Açısından Çorum Mutfak Kültürünün Önemi Oral / Sözel 2018-10-10 14:22:56 1 - Vahdet Özkocak
2 - Eda Selimoğlu
3 - Timur Gültekin
4 -
5 -
6 -
7 -
158 Türkiye Vahdet Özkoçak Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fiziki Antropoloji ABD Beslenme Antropolojisinin Turizm Açısından Önemi Oral / Sözel 2018-10-10 14:22:41 1 - Eda Selimoğlu
2 - Vahdet Özkoçak
3 - Timur Gültekin
4 -
5 -
6 -
7 -
159 Türkiye Özgür PİŞKİN Batman İMKB Belde Ortaokulu Ortaöğretim Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Batman Raman Anadolu Lisesi Örneği Poster / Poster 2018-10-10 14:22:26 1 - Özgür PİŞKİN
2 - M. Enes IŞIKGÖZ
3 - H. Murat ŞAHİN
4 -
5 -
6 -
7 -
160 Türkiye Okan AYDIN Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi ( Bartın Üniversitesi Örneği ) Oral / Sözel 2018-10-10 14:11:59 1 - Okan AYDIN
2 - Murat KUL
3 - Fatih YAŞARTÜRK
4 - Burcu AYDIN
5 -
6 -
7 -
161 Türkiye Fatma Nur GEDİK Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çok Kültürlülük Algısının Belirlenmesi: Gaziantep İli Örneği Oral / Sözel 2018-10-09 13:26:46 1 - Fatma Nur GEDİK
2 - Hatice BEKİR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
162 Türkiye METİN TAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ ZEKA OYUNLARININ 12-15 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Oral / Sözel 2018-10-09 12:23:41 1 - ÖKKEŞ ALPASLAN GENÇAY
2 - YUNUS GÜR
3 - SELÇUK GENÇAY
4 - ERCAN GÜR
5 - METİN TAN
6 -
163 Pakistan Dr. Saeed Javed The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan Involvement of Muslim Organizations in Educational and Sports Activities in Nigeria Oral / Sözel 2018-10-06 19:04:34 1 - Dr. Saeed Javed
2 - Usman Ibn Sonfada
3 - Dr. Abida Naseer
4 - Dr. Mahmood Ahmad
5 - Dr. Abd Rahim Mohd Shariff
6 -
7 -
164 Algérie Fathi BELGHOUL Institute of Physical Education and Sport, University of Algiers 3 The higher education system in physical education and sport in Algerian universities Oral / Sözel 2018-10-06 19:04:22 1 - Fathi BELGHOUL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
165 Turkey Mutlu TURKMEN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu TAFISA, Modern Sporun Yeni Yüzü Oral / Sözel 2018-10-06 19:03:57 1 - Mutlu TURKMEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
166 Türkiye Doç. Dr. Ali Murat KIRIK Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İNTERNET HABERCİLİĞİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI Oral / Sözel 2018-10-06 08:44:18 1 - Doç. Dr. Ali Murat KIRIK
2 - Doç. Dr. Ahmet ÇETİNKAYA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
167 Turkey Ali Asker RECEP Bartın Üniversitesi 6-7 Yaş İlkokul Dönemi Çocuklarının Spora İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-06 08:44:07 1 - Murat SARIKABAK
2 - Ali Asker RECEP
3 - Mert Ayrancı
4 -
5 -
6 -
7 -
168 Türkiye Doç. Dr. Ahmet ÇETİNKAYA Marmara Üniversitesi SİBER TOPLUMDA DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN RİSK FAKTÖRLERİ Oral / Sözel 2018-10-06 08:43:54 1 - Doç. Dr. Ahmet ÇETİNKAYA
2 - Doç. Dr. Ali Murat KIRIK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
169 Türkiye Hasan KAPLAN İbn Haldun Üniversitesi Sporda Batıl İnanç Eğilimleri ve Dindarlık Oral / Sözel 2018-10-06 08:43:27 1 - Hasan KAPLAN
2 - Nihal İşbilen
3 - Melike Nazlı Kaplan
4 -
5 -
6 -
7 -
170 Türkiye Sinan Seyhan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi TAEKWONDO SPORCULARININ KİLO DÜŞME YÖNTEMLERİNİ VE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-04 08:39:57 1 - Sinan Seyhan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
171 Türkiye Abdullah ALTUNHAN Mardin Artuklu Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi Dersi Alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Düzeyleri ve Beden Algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Mardin İl Örneği) Oral / Sözel 2018-10-04 08:39:43 1 - Ünsal TAZEGÜL
2 - Abdullah ALTUNHAN
3 - Turan SEZAN
4 -
5 -
6 -
7 -
172 Türkiye Oğulcan Usuflu Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-10-04 08:39:28 1 - Mehmet Behzat TURAN
2 - Oğulcan Usuflu
3 - Hakkı ULUCAN
4 - Osman PEPE
5 -
6 -
7 -
173 Türkiye M.Enes IŞIKGÖZ Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİ İLE ÜNİVERSİTE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Oral / Sözel 2018-10-01 16:02:22 1 - Melike ESENTAŞ
2 - M.Enes IŞIKGÖZ
3 - H. Murat ŞAHİN
4 -
5 -
6 -
7 -
174 Türkiye MÜZEYYEN MELİKE ESİN İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Geleneksel Japon kiyafeti kimono hakkında bazı tespitler Oral / Sözel 2018-10-01 16:01:56 1 - MÜZEYYEN MELİKE ESİN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
175 Türkiye Özlem Bebek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi GoalBall Sporcularının Karar Verme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-01 16:01:45 1 - Özlem Bebek
2 - Mehmet Acet
3 - Utku Işık
4 -
5 -
6 -
7 -
176 Türkiye Betül PINAR Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi , ANKARA/ TÜRKİYE Moda Perakendeciliğinde Satış Danışmanlarının Prova Ve Ürün Bilgisi Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-01 16:01:31 1 - Birsen ÇİLEROĞLU
2 - Betül PINAR
3 -
4 -
5 -
6 -
177 Algeria Dr SABEUR DJAMEL MOSTAGANEM UNIVERSITY Sport, law and development of peace among peoples the time of globalization: the need for enhanced cooperation between states Poster / Poster 2018-10-01 16:01:05 1 - Dr SABEUR DJAMEL
2 - Dr SANA Rabah
3 - Dr HADJAR KHERFANE MOHAMED
4 -
5 -
6 -
7 -
178 Iraq Jaafar Jabbar Ali Al Safwa University - Department of Physical Education and Sport Sciences Functional Strength Effectiveness in Certain Muscles Performing Upraise Stance on Rings Poster / Poster 2018-09-30 06:42:43 1 - Jaafar Jabbar Ali
2 - Feryal Younus Noaman
3 -
4 -
5 -
6 -
179 Iraq THAMER HAMMAD RIJA University of Baghdad College of Physical Education and sport sciences The reality of administrative performance and its relationship to the competitive advantage of members administrative bodies With excellent football clubs in Iraq Poster / Poster 2018-09-30 06:40:08 1 - THAMER HAMMAD RIJA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
180 Türkiye Ediz ERDEM İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya,Türkiye ANNE SÜTÜ TÜKETİMİNİN ADÖLESAN DÖNEMDEKİ VÜCUT KOMPOZİSYONU, BESLENME TUTUMU VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNE ETKİSİ Oral / Sözel 2018-09-30 06:39:51 1 - Ediz ERDEM
2 - Serkan DÜZ
3 -
4 -
5 -
6 -
181 Türkiye Ediz ERDEM İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya,Türkiye DÜŞÜK VE YÜKSEK VÜCUT KİTLE İNDEKSİNE SAHİP ADÖLESANLARIN FARKINDALIK DÜZEYLERİ Oral / Sözel 2018-09-30 06:39:41 1 - Ediz ERDEM
2 - Serkan DÜZ
3 -
4 -
5 -
6 -
182 Iraq Waleed Bader Najem ALashede Al - Hadba University College - Iraq - Mosul Suicide between permissibility and criminalization Comparative legal study with Islamic thought Oral / Sözel 2018-09-28 10:43:48 1 - Waleed Bader Najem ALashede
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
183 Türkiye Özgür PİŞKİN Batman İMKB Belde Ortaokulu Serbest Zaman Yönetimi Açısından, Emeklilerin Rekreatif Faaliyetlere Duydukları İhtiyaç ve Rekreatif Faaliyetlerinin İncelenmesi: Batman İli Örneği* Oral / Sözel 2018-09-28 09:36:19 1 - Özgür PİŞKİN
2 - M. Enes IŞIKGÖZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
184 Türkiye Behiye ÖZÇELİK Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Batman İlinde Sporun Yaygınlaştırılması İçin Uygulanan Spor Tesis ve Politikalarının İncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-28 09:36:09 1 - Behiye ÖZÇELİK
2 - Melike ESENTAŞ
3 - M. Enes IŞIKGÖZ
4 -
5 -
6 -
185 Türkiye Mustafa HİZMETLİ Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Abbasiler Döneminde Kadının Siyasetteki Rolü: Harunürreşid’in Annesi Hayzüran ve Eşi Zübeyde Örneği Oral / Sözel 2018-09-27 19:54:24 1 - Mustafa HİZMETLİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
186 Algérie Fathi BELGHOUL Institute of Physical Education and Sport, University of Algiers 3 Study of Self-Determined Motivation in Sport; case of the pupils of the Sports School of Draria Algiers Oral / Sözel 2018-09-27 19:45:13 1 - Fathi BELGHOUL
2 - Fathi YOUSSFI
3 - Salim HADDAB
4 - Benyoucef HAFSOUI
5 -
6 -
7 -
187 Turkey Yaşar Akça Bartın Üniversitesi 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerine Yönelik Siyasi Parti Beyannamelerinde Spor’a Yaklaşım Oral / Sözel 2018-09-27 19:33:21 1 - Şaban Esen
2 - Yaşar Akça
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
188 Türkiye Ali Öztürk Bartın Üniversitesi Eleştiri Paradigmaları ve Toplumsal İzdüşümü Virtual / Sanal 2018-09-27 19:33:08 1 - Ali Öztürk
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
189 Türkiye Deniz ÇAKAROĞLU Siirt Üniversitesi Orta ve Hafif Dereceli Postür Bozukluğu Tedavisinde Uygulanan Yöntemler Oral / Sözel 2018-09-27 19:32:43 1 - Deniz ÇAKAROĞLU
2 - Cengiz ARSLAN
3 - Deniz ÇAKAROĞLU
4 - Cengiz ARSLAN
5 -
6 -
7 -
190 Turkey Yaşar Akça Bartın Üniversitesi Siyasi Parti Beyannamelerinde Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-09-27 19:32:30 1 - Yaşar Akça
2 - Şaban Esen
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
191 Türkiye Adem SOLAKUMUR Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bartın/TÜRKİYE Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Eleştirel Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere göre İncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-27 19:32:19 1 - Yılmaz ÜNLÜ
2 - Serdar USLU
3 - Adem SOLAKUMUR
4 - Murat KUL
5 -
6 -
7 -
192 Türkiye Ali Öztürk Bartın Üniversitesi Günümüz Dindarlığında Sosyalleşme Krizleri (Cemaatlerin İslamileşmesi, İnsanileşmesi ve Ahlakileşmesi Sorunu Bağlamında) Virtual / Sanal 2018-09-27 19:32:07 1 - Ali Öztürk
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
193 Türkiye YILMAZ FARAŞOĞLU İZÜ MAHMUT ŞEVKET PAŞA’NIN GÖZÜYLE OSMANLI’DA ASKERİ KIYAFETLER Oral / Sözel 2018-09-27 19:30:59 1 - YILMAZ FARAŞOĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
194 Türkiye TUNAY KARAKÖK BARTIN ÜNİVERSİTESİ DEĞERLER EĞİTİMİNDE DARB-I MESEL YÖNTEMİ Oral / Sözel 2018-09-27 19:30:47 1 - TUNAY KARAKÖK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
195 Iraq JAAFAR JABBAR ALI Al Safwa University - Department of Physical Education and Sport Sciences Biomechanical analysis for vaulting contact phase and it's relevance with difficulty value achievement in men artistic Gymnastics Oral / Sözel 2018-09-27 19:30:34 1 - JAAFAR JABBAR ALI
2 - ABDULHALEEM HAFEDH YASEEN
3 - MAYTHAM FAKHRI HATEM
4 -
5 -
6 -
196 Türkiye Meziyet TAŞÇI İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya/TÜRKİYE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-27 19:30:21 1 - Mahmut AÇAK
2 - Meziyet TAŞÇI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
197 Turkey Perçin DEMİRKOL Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Terapinin Müzik Öğretmenliği Müfredatında Ders Olarak Okutulmasına İlişkin Öğretim Elemanı Görüşlerinin Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-09-27 19:30:02 1 - Perçin DEMİRKOL
2 - Şerif GAYRETLİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
198 Türkiye Şerif GAYRETLİ Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kuruluşundan Günümüze Güzel Sanatlar Liselerinin İşlevselliği Oral / Sözel 2018-09-27 19:29:39 1 - Şerif GAYRETLİ
2 - Perçin DEMİRKOL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
199 Turkey Selda Mant Menay Dumlupınar Üniversitesi EUGÉNE DELACROİX’NİN “DANTE’NİN KAYIĞI” ADLI ESERİNİN ARAŞTIRICI SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Oral / Sözel 2018-09-27 19:29:28 1 -
2 -
3 - Selda Mant Menay
4 - Evin ELMASCAN
5 -
6 -
7 -
200 Türkiye İsmail Koç Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kahramanmaraş/TÜRKİYE Kilo Düşen Güreşçilerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-27 19:29:15 1 - Ö.Alpaslan Gençay
2 - Tamer Karademir
3 - İsmail Koç
4 -
5 -
6 -
7 -
201 Türkiye Tamer KARADEMİR Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kahramanmaraş/TÜRKİYE Üniversiteli Sporcuların Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-24 18:35:39 1 - Tamer KARADEMİR
2 - Mahmut AÇAK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
202 Türkiye Tamer KARADEMİR Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kahramanmaraş/TÜRKİYE Antrenörlük ve Öğretmenlik Bölümü Öğrencilerin Akademik İyimserlik ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-24 18:35:30 1 - Tamer KARADEMİR
2 - Mahmut AÇAK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
203 Türkiye Mehmet ILKIM İnönü Ünv.Spor Bl.Fak Malatya’daki Spor Salonlarının Engelli Bireyler İçin Erişilebilirliğinin Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-09-23 09:08:16 1 - Mehmet ILKIM
2 - Betül AKYOL
3 - Burak CANPOLAT
4 -
5 -
6 -
7 -
204 Türkiye Mehmet ILKIM İnönü Ünv.Spor Bl.Fak Sportif Etkinliklere Katılan Bedensel Engelli Bireylerin Yaşam Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-09-23 09:07:46 1 - Mehmet ILKIM
2 - Betül AKYOL
3 - Burak CANPOLAT
4 -
5 -
6 -
7 -
205 Türkiye Canan Gülbin ESKİYECEK Mardin Artuklu Üniversitesi Tenisçilerde 8 Haftalık Thera-Band Çalışmalarının Forehand ve Backhand Vuruş İsabetine Etkisi Oral / Sözel 2018-09-23 09:07:13 1 - Gazanfer Kemal GÜL
2 - Mehmet BAL
3 - Mine GÜL
4 - Canan Gülbin ESKİYECEK
5 -
6 -
7 -
206 Turkey Metin ÖZTÜRK Milli Eğitim Bkanlığı A.İ.H.L Sakarya/TÜRKİYE Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri ile Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelen Oral / Sözel 2018-09-16 07:26:35 1 - Metin ÖZTÜRK
2 - Murat KUL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
207 Pakistan Salahuddin Khan Department of Sports Sciences & Physical Education Gomal University Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa Pakistan Diet, Exercise and Cardiovascular Health (A Review Article) Oral / Sözel 2018-09-14 09:19:48 1 - Salahuddin Khan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
208 Türkiye Yeliz Doğru İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İzmir/TÜRKİYE Sporcularda Eksentrik Egzersiz Sonrası Oluşan Gecikmiş Kas Yorgunluğunun, Bazı Endoplazmik Retikulum Stres İlişkili Belirteçler Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2018-09-14 09:19:38 1 - Yeliz Doğru
2 - Rana Varol
3 - Gülbin Rudarlı Nalçakan
4 - Murat Akyüz
5 - Murat Taş
6 - Cevval Ulman
7 -
209 Türkiye Abdullah ALTUNHAN Mardin Artuklu Üniversitesi BESYO MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FUTBOL FANATİKLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-09-14 09:19:09 1 - Tamer KARADEMİR
2 - Abdullah ALTUNHAN
3 - Mahmut AÇAK
4 -
5 -
6 -
210 Türkiye Hilal Öztay Kastamonu Üniversitesi Özel Tiyatrolarda Kostüm Temininde Yaşanılan Sorunların İncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-14 08:34:01 1 - Hilal Öztay
2 - Prof. Dr. Saliha Ağaç
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
211 Turkey Assoc. Prof. Dr. Zubaidullo Ubaidulloev Tsukuba International Academy for Sport Studies, University of Tsukuba, JAPAN Tokyo 2020 and Japan’s Global Sport Initiatives: Opportunities for International Cooperation and Peace through Sport Oral / Sözel 2018-09-12 18:27:00 1 - Assoc. Prof. Dr. Zubaidullo Ubaidulloev
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
212 Iraq Dr. Hikmat Al Madhkhori University of Mustaniriyah, Iraq An analytical study of the application of corporate governance and transparency in the management of capital Professional Sports clubs Oral / Sözel 2018-09-12 18:26:48 1 - Dr. Amal Mohamed Ibrahim
2 - Dr. Hikmat Al Madhkhori
3 - Dr. Ahmed Bousskara
4 -
5 -
6 -
7 -
213 Türkiye Recep AYDIN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye FARKLI RAKET KORDAJ GERGİNLİĞİNDE (TANSİYONUNDA) ELDE EDİLEN FOREHAND-BACKHAND PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-09-12 18:26:16 1 - Akif ÇEÇEN
2 - Recep AYDIN
3 - Ali ÖZKAN
4 - Gürhan KAYIHAN
5 -
6 -
214 Türkiye Bülent Ağbuğa Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor, öfke ve şiddet Oral / Sözel 2018-09-11 09:47:47 1 - Bülent Ağbuğa
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
215 Türkiye Sümeyya Emiroğlu Sosyal Medya Pazarlama Stratejilerinin Hazır Giyim Markaları Örnekleminde İncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-11 08:58:57 1 - Prof. Dr Neşe Yaşar Çeğindir
2 - Sümeyya Emiroğlu
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
216 Türkiye Ayfer İNCİ İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yükse Okulu, Moda Tasarımı Bölümü, Sefaköy Yerleşkesi, İstanbul, TÜRKİYE Selanik Kozana Mübadilleri’nin Gelenekli Kadın Giysilerindeki Üç Etekli Entariler Oral / Sözel 2018-09-11 08:58:43 1 - Fatma KOÇ
2 - Ayfer İNCİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
217 Iran, Islamic Republic of Assoc. Prof. Dr. Rasool Nazari Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan, IRAN Trend analysis of strategic ecology of sport tourism based on STEEPV model Oral / Sözel 2018-09-09 20:21:44 1 - Assoc. Prof. Dr. Rasool Nazari
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
218 Turkey Prof. Dr. Dana BADAU University of Tirgu Mures, ROMANIA Sport counseling - a complex approach in sport performance and recreation field Oral / Sözel 2018-09-09 19:56:54 1 - Prof. Dr. Dana BADAU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
219 Türkiye Sümeyya Emiroğlu ‘Cerrahi Operasyonlarda Kullanılan Hasta Önlüklerinin İyileştirilmesine Yönelik Tasarım Uygulaması’ Oral / Sözel 2018-09-08 20:43:36 1 - Prof. Dr. Saliha Ağaç
2 - Sümeyya Emiroğlu
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
220 Türkiye ŞERİFE SERAP MUTLUAY İZNİK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ KADINLARIN KAMU KURUMLARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Oral / Sözel 2018-09-08 20:43:17 1 - ŞERİFE SERAP MUTLUAY
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
221 Turkey Selda Mant Menay Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Güncel Sanatta Hazır Nesne Kullanımı Oral / Sözel 2018-09-08 20:42:24 1 - Selda Mant Menay
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
222 Türkiye TUNAY KARAKÖK BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİZANS İMPARATOR VE İMPARATORİÇE KIYAFETLERİ Oral / Sözel 2018-09-07 09:19:31 1 - TUNAY KARAKÖK
2 - DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZLEM GÜNEŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
223 Türkiye HİLAL BALCI İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Moda Tasarımı Bölümü KOMPRESYON SPOR GİYSİLERİ KONFORUNUN KULLANICILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Oral / Sözel 2018-09-07 08:44:39 1 - HİLAL BALCI
2 - SERTAÇ GÜNEY
3 - İBRAHİM ÜÇGÜL
4 -
5 -
6 -
7 -
224 Algeria Labane Karim University of Algiers 3 Weight training for speed and its impact on the skillful performance of basketball players. (Case study of the Sports Club of the Capital Union) Oral / Sözel 2018-09-07 08:44:15 1 - Labane Karim
2 - Touhami Bouzekria
3 - Sekarna Djamel Ali
4 - Amrouche Mustapha
5 -
6 -
7 -
225 Türkiye Hilal Pala İzu Avusturya Viyana Üniversitesinde Giyim- Kuşam Konusunda Hazırlanmış Lisansüstü Tezler İçin Bir Literatür Taraması Oral / Sözel 2018-09-07 08:44:04 1 - Hilal Pala
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
226 Turkey Ahmet Naci DİLEK Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Taekwondoda Puanlama Sisteminin Olimpiyatlara Katılan Ülke Çeşitliliği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Oral / Sözel 2018-09-07 08:43:47 1 - Ahmet Naci DİLEK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
227 Pakistan Dr. Abida Naseer Government College University Faisalabad, Pakistan Contribution of Females Athletes on Sports Participation in Pakistan Oral / Sözel 2018-09-07 08:43:36 1 - Dr. Abida Naseer
2 - Dr. Abd Rahim Mohd Shariff
3 - Dr. Saeed Javed
4 -
5 -
6 -
7 -
228 Turkey Dr. Popa Octavian Cosmin University of Tirgu Mures, ROMANIA Cognitive-behavior therapy of personality disorders in academic environment Oral / Sözel 2018-09-07 08:41:05 1 - Dr. Popa Octavian Cosmin
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
229 Turkey Antonio Robustelli Applied Sport Scientist/Technologist - Strength & Conditioning Specialist, ITALY Recovery science: the Omegawave approach to fatigue monitoring and performance optimization Oral / Sözel 2018-09-07 08:40:13 1 - Antonio Robustelli
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
230 Turkey Prof. Dr. Musa YILDIZ Ahmet Yesevi Üniversitesi The effects of Hodja Ahmet Yesevi on the Islamization of Anatolia Oral / Sözel 2018-09-07 08:37:48 1 - Prof. Dr. Musa YILDIZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -