Önemli Tarihler

 

 

 Önemli Tarihler

 

 

- Özet/Eser gönderiminin başlangıcı: 15 Nisan 2017

- Özet/Eser gönderiminin bitişi: 20 Eylül 2017

- Kongre/sergi kayıtlarının sonlandırılması: 30 Eylül 2017
  (Kayıt ücreti ödemeleri için son tarih)

- Kongre programının duyurulması: 05 Ekim 2017

- Kongreye geliş ve kayıtlar: 18-19 Ekim 2017

- Kongre/Sergi: 19-22 Ekim 2017

- Ayrılış: 22-23 Ekim 2017

- Tam metinlerin gönderilmesi* için son tarih: 31 Ekim 2017

 

 

 

     *  Bildirilerinin tam metin yayınlanmasını isteyen katılımcılar, ilgili derginin veya bildiri kitabının yazım kurallarına uygun olarak hazırladıkları bildirilerini en son 31 Ekim’e kadar tarafımıza göndermelidir. Bu tarihten sonra gönderilen tam metinler yayınlanmayacaktır. Dergi editörleri, biçim, içerik, yöntem ve dil açısından yetersiz gördükleri bildirileri yayınlamamakta serbesttir