Önemli Tarihler

 

 

 Önemli Tarihler

 

 

- Özet/Eser gönderiminin başlangıcı: 1 Ağustos 2018

- Kongre/sergi ERKEN kayıtlarının sonlandırılması: 15 Ekim 2018
  (Erken kayıt ücreti ödemeleri için son tarih)

- Özet/Eser gönderiminin bitişi: 26 Ekim 2018

- Geç kayıtlar ve ödemeler için son tarih: 29 Ekim 2018

- Kongre programının duyurulması: 1 Kasım 2018

- Kongreye geliş ve kayıtlar: 14-15 Kasım 2018

- Kongre/Sergi: 15-18 Kasım 2018

- Ayrılış: 18-19 Kasım 2018

- Tam metinlerin gönderilmesi* için son tarih: 2 Aralık 2018

 

 

 

     *  Bildirilerinin tam metin yayınlanmasını isteyen katılımcılar, bildiri kitabının yazım kurallarına uygun olarak hazırladıkları bildirilerini en son 2 Aralık’a kadar tarafımıza göndermelidir. Bu tarihten sonra gönderilen tam metinler yayınlanmayacaktır. Editörler, biçim, içerik, yöntem ve dil açısından yetersiz gördükleri bildirileri yayınlamamakta serbesttir