No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Meryem GÜLAÇ Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MOTOR GELİŞİMLERİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-10-23 12:26:49 1 - Meryem GÜLAÇ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
2 Türkiye Taner Bozkuş Bartın Üniversitesi Düzenli fiziksel aktivite yapan erkek ve kadınların egzersiz değişim süreçlerine yönelik tutumları Oral / Sözel 2017-10-12 19:13:37 1 - Nevzat Demirci
2 - Orhan A. Şener
3 - Oktay Zırhlı
4 - Taner Bozkuş
5 - M. Akif Ziyagil
6 -
7 -
3 Türkiye İsmail YALÇIN Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslami Perspektiften Hayvanlardan Faydalanma ve Hayvan Refahı Arasındaki Denge Oral / Sözel 2017-10-09 13:14:35 1 - İsmail YALÇIN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Bulgaria Teodora VALOVA Medical University – Pleven, Bulgaria Teachers’ awareness of the benefits of using the team work towards development communicative competencies in the preschool groups Virtual / Sanal 2017-10-05 15:48:33 1 - Teodora VALOVA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
5 Türkiye Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü FITNES MERKEZLERİNDE EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN SERBEST ZAMAN İLGİLENİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR Oral / Sözel 2017-10-04 19:49:30 1 - Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ
2 - Tolga BEŞİKÇİ
3 - Yaşar ÇORUH
4 -
5 -
6 -
6 Türkiye Öznur Tulunay Ateş Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Oral / Sözel 2017-10-04 16:57:34 1 - Öznur Tulunay Ateş
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ADAY ÖĞRENCİLERİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-09-30 20:22:58 1 - Arslan KALKAVAN
2 - Serkan HACICAFEROĞLU
3 - Recep Fatih KAYHAN
4 - Halil İbrahim ÇAKIR
5 - Büşra KARABACAK, Coşkun KESKİN
6 -
8 Turkey Prof. Dr. Andriy VOVKANYCH Lviv State University of Physical Culture, UKRAINE Peculiarities of preparing specialists in Physical Therapy Oral / Sözel 2017-09-30 20:13:56 1 - Prof. Dr. Andriy VOVKANYCH
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
9 Turkey Mehmet GÜNAY Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi PHYSIOLOGICAL BENEFITS OF EXERCISE Oral / Sözel 2017-09-30 14:14:37 1 - Mehmet GÜNAY
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
10 Algeria Fatah Abdelatif University of Bejaia The Integration of Information and Communication Technologies in The Physical Education and Sports Sessions Oral / Sözel 2017-09-30 09:58:03 1 - Fatah Abdelatif
2 - Remaoun Mohamed
3 -
4 -
5 -
6 -
11 Türkiye Muharrem GENCER Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli/ TÜRKİYE Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Merkezi Oluşturma Oyunlarının Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşmeleri Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2017-09-30 09:39:09 1 - Muharrem GENCER
2 - Türkay Nuri TOK
3 - Aydan ORDU
4 -
5 -
6 -
7 -
12 Türkiye Hüsnü ERGÜN Denizli İl Milli eğitim Müdürlüğü Örgütsel Muhalefete Etki Eden Başlatıcı ve Aracı Değişkenler Oral / Sözel 2017-09-30 09:38:30 1 - Hüsnü ERGÜN
2 - Kazım ÇELİK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
13 Iran, Islamic Republic of Jasem Manouchehri Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran Sport and Geopolitics Oral / Sözel 2017-09-30 09:38:12 1 - Jasem Manouchehri
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
14 Iran, Islamic Republic of Jasem Manouchehri Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran Designing Social Marketing System for Preventing Doping in Sport Oral / Sözel 2017-09-30 09:37:34 1 - Jasem Manouchehri
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
15 Iran, Islamic Republic of Jasem Manouchehri Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran Qualitative Model of the Doping Scandal Effect on Endorsement in Sport Oral / Sözel 2017-09-30 09:37:18 1 - Jasem Manouchehri
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
16 Turkey Prof. Dr. Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi YAŞAM KALİTESİ VE EGZERSİZ Oral / Sözel 2017-09-27 20:05:35 1 - Prof. Dr. Erdal ZORBA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
17 Turkey Magdy Abouzeid Alexandria University, Faculty of Sports Education, Alexandria, Egypt Physical Activity and Bone Health Oral / Sözel 2017-09-27 20:05:14 1 - Magdy Abouzeid
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
18 Turkey Mikail TEL Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORTMENLİK DAVRANIŞLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Oral / Sözel 2017-09-27 18:35:13 1 - Mikail TEL
2 - Çetin YAMAN
3 - Mahmut ALTUN
4 -
5 -
6 -
7 -
19 Türkiye Süleyman GÖNÜLATEŞ Pamukkale Üniversitesi SOMATOTİP ÖZELLİKLER İLE VO2MAX ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-09-27 18:34:53 1 - Kerim DÜNDAR
2 - Yasemin SEVİM SALMAN
3 - Uğur Dündar
4 - Sibel TETİK
5 - Süleyman GÖNÜLATEŞ
6 -
20 Algeria Fatah Abdelatif University of Bejaia Influence of stress on heart rate and blood pressure and consequently on the performance sports of basketball players Oral / Sözel 2017-09-27 11:37:52 1 - Fatah Abdelatif
2 - Remaoun Mohamed
3 -
4 -
5 -
6 -
21 Türkiye Mine TURĞUT Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Kadın Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması Oral / Sözel 2017-09-27 11:37:35 1 - İlimdar YALÇIN
2 - Mine TURĞUT
3 - AtalayGACAR
4 - Fehmi ÇALIK
5 -
6 -
7 -
22 Türkiye İsmail AYDIN Bartın Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-09-27 10:30:18 1 - Hayri AKYÜZ
2 - Fatih YAŞARTÜRK
3 - İsmail AYDIN
4 - Erdal ZORBA
5 - Mutlu TÜRKMEN
6 -
23 Türkiye Hayri AKYÜZ Bartın Üniversitesi U21 YAŞ GRUBU ERKEK TÜRK KARATE MİLLİ TAKIMI SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-09-27 10:30:01 1 - Murat SARIKABAK
2 - Nigar YAMAN
3 - Hayri AKYÜZ
4 - Rıdvan KIR
5 - Okan AKSU
6 -
7 -
24 Türkiye Bülent Turna Akdeniz Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi DİNAMİK VE STATİK GERME EGZERSİZLERİNİN ELİT ERKEK HENTBOLCULARIN ESNEKLİK ÖZELLİĞİNE AKUT ETKİSİ Oral / Sözel 2017-09-26 17:40:34 1 - Murat Akyüz
2 - Bülent Turna
3 - Murat Taş
4 - Kenan Işıldak
5 -
6 -
7 -
25 Türkiye Ali Ozan SARIGÖZ Institute of Educational Sciences, Bartın University TÜRKİYE'DE AMPUTE FUTBOLUN KISA TARİHÇESİ Oral / Sözel 2017-09-25 13:18:26 1 - Ali Ozan SARIGÖZ
2 - Gürhan Kayıhan
3 - Ali Ozan Erkılıç
4 - Ali Özkan
5 -
6 -
26 Türkiye Mine CERANOĞLU Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Artistik Buz Pateni Kayan Kız ve Erkek Çocuklar İçin Giysi Tasarım Örnekleri Oral / Sözel 2017-09-25 12:13:03 1 - Mine CERANOĞLU
2 - Feride GÜLER
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
27 Türkiye Mustafa Alper MÜLHİM Bartın Üniversitesi DART SPORCULARININ ERİŞKİN BAĞLANMA BİÇİMLERİ İLE ATILGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-09-25 12:08:02 1 - Mustafa Alper MÜLHİM
2 - Zeynep MÜLHİM
3 -
4 -
5 -
6 -
28 Turkey Yrd. Doç. Dr. Yunus Abdurahimoğlu Bartın Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Maveraunnehirde Bir İlim Merkezi Nesef ve Nesefî’nin Medâriku’t- Tenzil ve Hakâiku’t- Te’vîl Adlı Tefsiri Oral / Sözel 2017-09-25 12:06:57 1 - Yrd. Doç. Dr. Yunus Abdurahimoğlu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
29 Türkiye İzzet Karakulak Ankara Üniversitesi FUTBOLDA DRİPLİNG İLE SPRİNT ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-09-25 06:55:26 1 - İzzet Karakulak
2 - Ender Eyuboğlu
3 - Cem Sinan Aslan
4 -
5 -
6 -
7 -
30 Turkey Vahit CELAL Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İSLAM MEDENİYETİNDE HAREZM’İN YERİ Oral / Sözel 2017-09-24 10:28:53 1 - Vahit CELAL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
31 Bulgaria Petya Marcheva-Yoshovska St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria PROFILE OF INCLUSIVE TEACHERS Virtual / Sanal 2017-09-24 10:28:19 1 - Petya Marcheva-Yoshovska
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
32 Italy Antonio Robustelli Omniathlete Hamstring strengthening and injury prevention: advanced biometric technologies and training interventions Oral / Sözel 2017-09-24 10:28:04 1 - Antonio Robustelli
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
33 Italy Angela Magnanini University of Rome Foro Italico Integrated football: a new frontiers of sport for all to change the attitudes towards sport for the people with disability. Virtual / Sanal 2017-09-24 10:27:51 1 - Angela Magnanini
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
34 Turkey Mutlu TÜRKMEN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Sport as a soft power in international relations: Turkey's experience in last 15 years Oral / Sözel 2017-09-24 10:26:59 1 - Mutlu TÜRKMEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
35 Iran, Islamic Republic of Maryam Mesineh Asl Islamic Art University of Tabriz A Comparative Analysis of Factors Influencing the Evolution of Miniature in Safavi and Ottoman Periods Oral / Sözel 2017-09-23 09:31:45 1 - Maryam Mesineh Asl
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
36 Türkiye Ender EYUBOĞLU Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye Farklı Branşlardaki Müsabık Sporcuların Fiziksel Özellikleri ile Fonksiyonel Hareket Analizleri Arasındaki İlişki Oral / Sözel 2017-09-23 09:31:34 1 - Özgür CENGİZHAN
2 - Ender EYUBOĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
37 Turkey Mustafa HİZMETLİ Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Abbasilerde Hisbe ve Muhtesib: Bağdat Örneği Oral / Sözel 2017-09-23 09:30:53 1 - Mustafa HİZMETLİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
38 Türkiye Serhat Kökten Milli Eğitim Bakanlığı 12 Haftalık Antrenman Programının 11-14 Yaş Erkek Atletlerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özellikleri Üzerine Etkileri Oral / Sözel 2017-09-23 09:30:42 1 - Serhat Kökten
2 - Aydın Şentürk
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
39 Türkiye Doç.Dr. Nuriye İŞGÖREN Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genç Tüketicilerin Geleneksel Kumaşlara İlişkin Beklentilerinde Şile Bezi Örneği Oral / Sözel 2017-09-23 09:30:18 1 - Doç.Dr. Nuriye İŞGÖREN
2 - Y.Doç.Dr. Erkan İŞGÖREN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
40 Turkey ismet EŞMELİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PAMUKKALE/DENİZLİ Dinler Tarihi Açısından Hayvanlarla İlgili Halk İnanış ve Uygulamaları (Muğla-Yatağan Örneği) Oral / Sözel 2017-09-23 09:30:06 1 - ismet EŞMELİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
41 Türkiye Özlem DEMİRTAŞ Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ÇORUM SANAT VE DİN EĞİTİMİNİN VÜCUT İMAJI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-09-23 09:29:54 1 - Gülten İMAMOĞLU
2 - Özlem DEMİRTAŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
42 Türkiye Çimen Bayburtlu Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu- İstanbul- Türkiye Şile Bezi’nin Yeniden Yorumlanması Ve Özgün Ürünlere Dönüştürülmesinin Önemi Oral / Sözel 2017-09-23 09:22:41 1 - Çimen Bayburtlu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
43 Türkiye EREN ULUÖZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Farklı Fakültelerde Görev Yapan Akademisyenlerin Fiziksel Aktiviteye Katılım Durumlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-23 09:21:50 1 - EREN ULUÖZ
2 - CEM YOKSULER YILMAZ
3 - ZEYNEP FİLİZ DİNÇ
4 -
5 -
6 -
44 Türkiye Korkmaz ATALAY Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Ankara/TÜRKİYE Muay Thai Antrenörlerinin Duygusal Emekleri Ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-23 09:21:24 1 - Aydın ŞENTÜRK
2 - Korkmaz ATALAY
3 - Ersan TOLUKAN
4 - Mustafa Yaşar ŞAHİN
5 - Ferhat GÜDER
6 -
45 Türkiye Serkan HACICAFEROĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Voleybol Hakemlerinin Yıldırma Davranışlarına Maruz Kalma Düzeylerin İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-23 09:21:11 1 - Serkan HACICAFEROĞLU
2 - Burhanettin HACICAFEROĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
46 Türkiye Zeki Taş Bartın Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksek Okulu İslam Dininde Sporun Yeralışı Oral / Sözel 2017-09-23 09:20:56 1 - Zeki Taş
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
47 Türkiye Mehmet Yönal BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Spor Turizminin Çevresel Faktörler Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Derleme Araştırması Oral / Sözel 2017-09-23 09:20:23 1 - Mehmet Yönal
2 - Gamze Yönal
3 -
4 -
5 -
6 -
48 Türkiye Mine TURĞUT Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu BARTIN ÜNİVERSİTESİ BADMİNTON TAKIMINDA YER ALAN KADIN SPORCULARA UYGULANAN 8 HAFTALIK KLASİK BADMİNTON ANTRENMANLARININ BAZI FİZİKSEL PERFORMANS PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Oral / Sözel 2017-09-23 09:19:53 1 - Mine TURĞUT
2 - Recep AYDIN
3 - Ali Ozan ERKILIÇ
4 -
5 -
6 -
49 Türkiye Fatih YAŞARTÜRK Bartın Üniversitesi BESYO REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGISI İLE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-09-23 09:18:41 1 - Fatih YAŞARTÜRK
2 - Hayri AKYÜZ
3 - İsmail KARATAŞ
4 -
5 -
6 -
50 Türkiye Adem Bayazit Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Yenileşme Hareketlerinin Türk Spor Kültürüne Etkileri “Tanzimattan Cumhuriyete Spor” Oral / Sözel 2017-09-23 09:17:29 1 - Adem Bayazit
2 - Emre Boz
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
51 Türkiye Zeynep EROL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Unutulan Sokak Oyunları Artvin Arhavi Örneği Oral / Sözel 2017-09-23 09:16:51 1 - Zeynep EROL
2 - Taner BOZKUŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
52 Türkiye Güngör DOĞANAY Capoeira Derneği, Samsun/Türkiye Capoeira Sporunun Türkiye’deki Gelişimi Oral / Sözel 2017-09-23 09:16:34 1 - Serkan HACICAFEROĞLU
2 - Güngör DOĞANAY
3 -
4 -
5 -
6 -
53 Türkiye Kevser Gürcan Yardımcı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Altay Bölgesi Türk Halklarında Şaman Başlıkları Oral / Sözel 2017-09-23 09:16:12 1 - Kevser Gürcan Yardımcı
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
54 Türkiye Ender EREN Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BARTIN/TÜRKİYE Farklı Yaş Gruplarındaki Lisanslı Tenisçilerin Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-23 09:16:01 1 - Ender EREN
2 - Sürhat MÜNİROĞLU
3 - Ender EYUBOĞLU
4 -
5 -
6 -
7 -
55 Türkiye Meltem IŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemsball'da Komplike Alıştırmaların İşitme Engellilerin Dikkat ve Koordinatif Yetilerine Etkisi Oral / Sözel 2017-09-23 09:15:09 1 - Meltem IŞIK
2 - İbrahim KILIÇ
3 -
4 -
5 -
6 -
56 Türkiye yılmaz ünlü Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-23 09:14:51 1 - yılmaz ünlü
2 - Serdar USLU
3 - Murat KUL
4 - Çetin YAMAN
5 -
6 -
7 -
57 Türkiye Adem ÖZGÜN Bartın Üniversitesi BESYO Hentbolcuların Spora Özgü Başarı Motivasyonu ve Mutluluk Düzeylerinin Bazı Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-23 09:14:39 1 - Adem ÖZGÜN
2 - Fatih YAŞARTÜRK
3 - Taner BOZKUŞ
4 -
5 -
6 -
58 Türkiye Burhanettin HACICAFEROĞLU Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Antalya Türk Sporunda Parasız Alış Veriş Sistemi; Barter Oral / Sözel 2017-09-23 09:14:27 1 - Burhanettin HACICAFEROĞLU
2 - Serkan HACICAFEROĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
59 Türkiye Şerife Alpa KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye Basketbol Oynayan Ve Oynamayan Öğrencilerde Üst Ekstremiteden Alınan Ölçümlerin Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2017-09-23 09:13:52 1 - Orhan Ahmet Şener
2 - Şerife Alpa
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
60 Türkiye Meltem IŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yapan ve Yapmayan Engelli Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-23 09:13:37 1 - Meltem IŞIK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
61 Türkiye Özlem DEMİRTAŞ Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ÇORUM TÜRKİYEDE İLKÖĞRETİM VE LİSELERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNİN BAZI AVRUPA ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Oral / Sözel 2017-09-23 09:13:01 1 - Özlem DEMİRTAŞ
2 - Osman İMAMOĞLU
3 - Faruk YAMANER
4 -
5 -
6 -
7 -
62 Türkiye Adem SOLAKUMUR Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın/TÜRKİYE Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin ve Yansıtma Yeteneklerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-23 09:12:25 1 - Adem SOLAKUMUR
2 - Murat KUL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
63 Türkiye ALİ BURAK TOY MERSİN ÜNİVERSİTESİ Güreşçilerin Hedef Yönelimlerinin Deneyim Süresi Değişkeni Açısından İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-18 15:02:40 1 - ALİ BURAK TOY
2 - ESİN TÜRKMEN
3 - TURHAN TOROS
4 -
5 -
6 -
64 Türkiye ALİ BURAK TOY MERSİN ÜNİVERSİTESİ İşitme Engelli Güreşçiler ile Sedanter İşitme Engelli Bireylerin Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumlarının Yaş Değişkeni Açısından İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-18 15:02:29 1 - ALİ BURAK TOY
2 - ESİN TÜRKMEN
3 - MÜNİR YALÇIN ORTAKALE
4 -
5 -
6 -
65 Türkiye Ender Eyuboğlu Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadın Basketbolcularda Bazı Kan Parametrelerinin ve Morfolojik Değişkenlerin Üst Ekstrimiteden Elde Edilen Bazı Performans Değerlerine Etkisi Oral / Sözel 2017-09-18 06:51:36 1 - Recep Soslu
2 - Ender Eyuboğlu
3 - İsmail Can Cuvalcıoğlu
4 - Ali Özkan
5 -
6 -
7 -
66 Türkiye Aykut KARAHAN MEB Bir Motivasyon Kaynağı Olarak Madalyanın Felsefi Arka Planı Virtual / Sanal 2017-09-18 06:51:26 1 - Aykut KARAHAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
67 Türkiye İsmail Can KESKİN Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya/Türkiye Elit altı Basketbolcularda Turnuva Döneminde Müsabaka Öncesi ve Sonrası Hematolojik Değerlerin Değişiminin İncelenmesi Poster / Poster 2017-09-18 06:51:17 1 - İsmail Can KESKİN
2 - Yağmur AKKOYUNLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
68 Türkiye Oguzhan YÜKSEL Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya/Türkiye Sporcularda Yükseklik Antrenman Maskesinin Anaerobik Performans Ve Solunum Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi Poster / Poster 2017-09-18 06:51:05 1 - Oguzhan YÜKSEL
2 - Yağmur AKKOYUNLU
3 - Harun KOÇ
4 - Faik YAYLAK
5 -
6 -
7 -
69 Turkey Yrd.Doç. Dr. Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe'nin Hadis Anlayışına Dair Bazı Mülâhazalar Oral / Sözel 2017-09-16 16:17:13 1 - Yrd.Doç. Dr. Erdoğan Köycü
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
70 Turkey Yrd.Doç. Dr. Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadislerin Hz. Peygambere (s.a.s.) Âidiyetini Tespitte Hz. Ömer'in Kullandığı İstişhâd Metodu'nun Hadis İlmi'ne Katkısı Oral / Sözel 2017-09-16 16:17:03 1 - Yrd.Doç. Dr. Erdoğan Köycü
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
71 Türkiye Fikret KELLEŞ Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezindeki Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği Oral / Sözel 2017-09-15 19:15:00 1 - Fikret KELLEŞ
2 - Murat KUL
3 - İsmail KARATAŞ
4 - Mustafa Alper MÜLHİM
5 -
6 -
72 Algeria Abderrahmane BENBOUZID Faculty of Medecine, Algiers, Algeria Musculo-Skeletal injuries Involved in the Practice of the Playing Bowls Oral / Sözel 2017-09-15 19:14:43 1 - Abderrahmane BENBOUZID
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
73 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZTÜRK Iğdır Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu KADINLARA HİZMET VEREN REKREASYONEL FITNESS MERKEZLERİNİN ALGILANAN VE BEKLENEN HİZMET KALİTELERİNİN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI (IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ) Oral / Sözel 2017-09-15 19:14:30 1 - Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZTÜRK
2 - Erkan GÜVEN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
74 Türkiye Erkan GÜVEN Iğdır Üniversitesi IĞDIR, AĞRI, ERZURUM İLLERİNDE FUTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ YAPAN BİREYLERİN LİDERLİK TARZLARININ BELİRLENMESİ Oral / Sözel 2017-09-15 19:13:31 1 - Erkan GÜVEN
2 - Yrd. Doç. Dr. Metin BAYRAM
3 - Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZTÜRK
4 -
5 -
6 -
7 -
75 Türkiye Zeynel Abidin ŞENLİK Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Down Sendromlu Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerine Etkisi Oral / Sözel 2017-09-15 19:12:48 1 - Zeynel Abidin ŞENLİK
2 - Murat KUL
3 - İsmail KARATAŞ
4 - Mustafa Alper MÜLHİM
5 -
6 -
7 -
76 Türkiye Sercan KARABACAK Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ve SPOR Virtual / Sanal 2017-09-14 15:33:33 1 - Levent ATALI
2 - Sercan KARABACAK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
77 Türkiye Zeki Taş Bartın Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksek Okulu SPOR FEDERASYONLARI İL TEMSİLCİLERİNİN MALİ SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Oral / Sözel 2017-09-14 15:32:49 1 - Zeki Taş
2 - Zafer Çimen
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
78 Türkiye Zeki Taş Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu SPOR FEDERASYONLARI İL TEMSİLCİLERİNİN YÖNETSEL SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Oral / Sözel 2017-09-14 15:32:32 1 - Zeki Taş
2 - Zafer Çimen
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
79 Türkiye Mehmet Serkan AYDIN Dumlupınar Üniversitesi Kütahya İlinde Bulunan İlköğretim Kurumları İkinci Kademede Öğrenim Gören Öğrenci ve Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi. Poster / Poster 2017-09-14 15:32:16 1 - Mehmet Serkan AYDIN
2 - Doç.Dr. Aydın ŞENTÜRK
3 -
4 -
5 -
6 -
80 Türkiye Recep AYDIN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 10-12 Yaş Grubu Tenisçilerin Bazı Kinantropometrik Değişkenlerinin ve Forehand-Backhand Vuruş Tekniklerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-14 15:32:03 1 - Recep AYDIN
2 - Akif ÇİFTÇİOĞLU
3 - Ali Ozan Erkılıç
4 - Serhat ALTINEL
5 - Ali ÖZKAN
6 -
81 Turkey Yaşar Akça Bartın Üniversitesi, İİBF Türkiye’nin Kalkınma Planlarında Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2017-09-14 15:31:51 1 - Yaşar Akça
2 - Gülsün Şahan
3 - Ayşegül Tural
4 -
5 -
6 -
7 -
82 Türkiye Emrah AK Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Kütahya/Türkiye İzmir 1. Amatör Kümede Mücadele Eden Futbol Takımlarındaki Oyuncuların Süreklilik Ve Durumluluk Kaygılarının Belirlenmesi Oral / Sözel 2017-09-14 15:31:39 1 - Emrah AK
2 - İsmail KAYA
3 -
4 -
5 -
6 -
83 Türkiye Cengiz KASTAN İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Kayıp Değerlerimiz; İsmail Cevat Görgün, Tasarımları ve Uluslararası Ödülleri Oral / Sözel 2017-09-14 15:31:19 1 - Cengiz KASTAN
2 - Havva Meryem İMRE
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
84 Türkiye Dursun Dinçer Dumlupınar Üniversitesi Türkiye’de Görev Yapan Taekwondo Hakemlerinin Kaygı Durumlarının İncelenmesi Poster / Poster 2017-09-11 14:18:30 1 - Dursun Dinçer
2 - Doç.Dr.Yağmur Akkoyunlu
3 -
4 -
5 -
6 -
85 Türkiye Doğan ARDA Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri PROFESYONEL FUTBOLCULARA UYGULANAN PLİOMETRİK ÇALIŞMALARIN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-09-11 14:18:16 1 - Doğan ARDA
2 - Yağmur AKKOYUNLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
86 Türkiye Süleyman Gönülateş Pamukkale Üniversitesi SİGARA KULLANIM DURUMUNA GÖRE BAZI SPORSAL PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI Poster / Poster 2017-09-11 14:17:57 1 - Kerim Dündar
2 - Yasemin SEVİM SALMAN
3 - Süleyman Gönülateş
4 - Tansu YAAN
5 - Uğur DÜNDAR/Sibel TETİK
6 -
87 Philippines Ruben L. Tagare, Jr. University of Southern Mindanao PARENTS'MOTIVATING FACTORS FOR THEIR DEAF AND MUTE CHILDREN TO PARTICIPATE IN PHYSICAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES Oral / Sözel 2017-09-05 10:22:03 1 - Ruben L. Tagare, Jr.
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
88 Türkiye MUSTAFA ASLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ Öğretmenlerin Mangala Oyununa ilişkin Algıları Oral / Sözel 2017-09-05 10:21:49 1 - MUSTAFA ASLAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
89 Türkiye Gamze YILDIRIM ARAZ Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri, Saldırganlık Eğilimleri ve Yaklaşma – Uzaklaşma Tepkilerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-03 10:09:21 1 - Gamze YILDIRIM ARAZ
2 - İlhan TOKSÖZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
90 Türkiye İlhan Toksöz Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SOFTBOL YILDIZ MİLLİ TAKIM OYUNCULARININ BAZI FİZİKSEL VERİLERİ Poster / Poster 2017-09-03 10:07:41 1 - İlhan Toksöz
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
91 Türkiye Fuat Orkun TAPŞIN Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kocaeli Kocaeli İli Belediyelerinin Stratejik Planlarının Spor Boyutu ile İncelenmesi Virtual / Sanal 2017-09-03 10:07:13 1 - Fuat Orkun TAPŞIN
2 - Levent ATALI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
92 Türkiye Ayşe İSPİR KURUN Gazi Üniversitesi Türkçe Kur’an Çevirilerinde “Fetih” Kavramının Eş Değerliliği Sorunsalı Oral / Sözel 2017-09-03 10:07:01 1 - Ayşe İSPİR KURUN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
93 Türkiye Gülfem KURT Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye Alâ El-Asvanî’nin Yakupyan Adlı Romanına Edebi Eleştirel Bir Bakış Oral / Sözel 2017-09-03 10:06:37 1 - Gülfem KURT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
94 Türkiye Yakup Koç Eğitim Fakültesi, Erzincan Üniversitesi Öğrenciler Beden Eğitimi Dersinde Voleybol Topuna Ayakla Neden Vurur? Oral / Sözel 2017-09-03 10:06:26 1 - Yakup Koç
2 - Samed Yeniçeri
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
95 Türkiye İsmet ALTAY SÜPÜRGECİ Trakya Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Belediyelerin Sunduğu Rekreatif Etkinliklere Katılım ve Katılımcı Görüşlerinin İncelenmesi Poster / Poster 2017-09-03 10:06:11 1 - İsmet ALTAY SÜPÜRGECİ
2 - Doç.Dr.Adil OĞUZHAN
3 - Prof.Dr.İlhan TOKSÖZ
4 -
5 -
6 -
96 Türkiye Osman Oruçhan Pamukkale Univesity Faculty of Theology Zehebî ‘ye Göre Ebu’l-Feth el-Ezdî: Hadis Münekkitlerinin Birbirlerini Tenkidi Bağlamında Bir İnceleme Oral / Sözel 2017-09-03 10:05:59 1 - Osman Oruçhan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
97 Türkiye Gülfem KURT Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye Necîb Mahfûz’un Hırsız ve Köpekler Romanının Çeviribilim Uygulamaları Açısından İncelenmesi Oral / Sözel 2017-09-03 10:05:48 1 - Gülfem KURT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
98 Türkiye AHMED ALDYAB ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTEİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAPÇA ANA BİLİM DALI Dil Öğreniminde Dinlemenin Önemi Oral / Sözel 2017-09-03 10:05:36 1 - AHMED ALDYAB
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
99 Türkiye İlhan TOKSÖZ Trakya Üniversitesi, Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Edirne İSTANBUL İLİNDE ÇEŞİTLİ KULÜPLERDE GÜREŞ BRANŞINDA GÖREV ALAN SPORCU, ANTRENÖR VE SPOR YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ, TUTUM VE BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Poster / Poster 2017-09-03 10:05:19 1 - Hakan YEŞİLYURT
2 - İlhan TOKSÖZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
100 Türkiye İsmet ALTAY SÜPÜRGECİ Trakya Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimlerde Kent Halkına Sunulan Rekreatif Etkinlik Hizmetleri ve Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2017-08-31 12:57:12 1 - İsmet ALTAY SÜPÜRGECİ
2 - Doç.Dr.Adil OĞUZHAN
3 - Prof.Dr.İlhan TOKSÖZ
4 -
5 -
6 -
101 Türkiye Ali Fuat Ersoy Karabük Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Gençlere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları Hakkında Görüşleri Oral / Sözel 2017-08-31 12:54:52 1 - Ali Fuat Ersoy
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
102 Türkiye Rüstem Orhan Spor Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi Türkiye'deki Ortaokul Öğrencilerinin Okullardaki Açık ve Kapalı Spor Alanlarına İlişkin Dağılımlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2017-08-31 12:44:39 1 - Rüstem Orhan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
103 Libyan Arab Jamahiriya Ayad omar Tripoli University Faculty of Physical Education and Sport Sciences Effect of a Proposed Rehabilitation Program to Improve The Motor Variables Associated With Parkinson's Patients Oral / Sözel 2017-08-31 12:44:15 1 - Ayad omar
2 - Mona Al Dahmani
3 - Soad Al Azabi
4 - Ashref Zribah
5 -
6 -
7 -
104 Türkiye Ali Fuat Ersoy Karabük Üniversitesi Bir Sosyal Sorun Olarak Yoksulluk: Üniversite Öğrencilerinin Yoksulluğa ilişkin Algıları Oral / Sözel 2017-08-31 12:43:54 1 - Ali Fuat Ersoy
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
105 Turkey Ahmet Naci DİLEK OMÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü DAVRANIŞ DEĞİŞİM BASAMAKLARI VE CİNSİYETE GÖRE SEYİRCİLERİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ Oral / Sözel 2017-08-26 17:51:17 1 - Ahmet Naci DİLEK
2 - Osman İMAMOĞLU
3 - Alperen ERKİN
4 -
5 -
6 -
7 -
106 Türkiye Süleyman Gönülateş Pamukkale Üniversitesi ANAEROBİK GÜÇ İLE VÜCUT YAĞ YÜZDESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-08-21 08:13:59 1 - Kerim Dündar
2 - Uğur Dündar
3 - Süleyman Gönülateş
4 - Yasemin SEVİM SALMAN
5 - Sibel Tetik
6 -
7 -
107 Türkiye Kevser GÜRCAN YARDIMCI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Töresinin Hazineleri Kutsal Şaman Elbiseleri İkonografisi Oral / Sözel 2017-08-21 08:13:44 1 - Kevser GÜRCAN YARDIMCI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
108 Türkiye Süleyman Gönülateş Pamukkale Üniversitesi 10 METRE VE 30 M SÜRAT KOŞULARINDAKİ HIZ DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Oral / Sözel 2017-08-21 08:13:25 1 - Sibel Tetik
2 - Uğur Dündar
3 - Kerim Dündar
4 - Süleyman Gönülateş
5 - Yasemin SEVİM SALMAN
6 -
109 Turkey Mutlu TÜRKMEN Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü Sporcu Eğitim Merkezleri ve Olimpik Hazırlık Merkezleri Üzerine Bir Değerlendirme Oral / Sözel 2017-08-11 20:39:20 1 - Osman İMAMOĞLU
2 - Ahmet Naci DİLEK
3 - Mutlu TÜRKMEN
4 -
5 -
6 -
7 -
110 Türkiye Eylem ÇELİK Pamukkale Üniversitesi Yüzücülerde Eşik Dayanıklılık Antrenmanı (End-2) Sonucunda Oluşan Dehidrasyonun Performans Üzerine Etkileri Ve Vücut Hidrasyon Düzeyinin İncelenmesi Oral / Sözel 2017-07-31 19:43:28 1 - Ayşegül YAPICI
2 - Hülya KAVRUK
3 - Eylem ÇELİK
4 -
5 -
6 -
111 Algeria KHIRI DJAMAL ISTAPS UNIVERSITY OF BOUIRA Effect of Physical Education Lesson On the tendencies and wishes of high school students. Poster / Poster 2017-07-31 19:43:09 1 - KHIRI DJAMAL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
112 Türkiye Hacı Bayram TEMUR YYÜ 18-53 Yaş Arası Kadınlarda Bel Çevre Uzunluk Değerleri ve Bel Çevresi Boy Oranlarının Farklı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi Virtual / Sanal 2017-07-31 19:41:56 1 - Hacı Bayram TEMUR
2 - Firdevs ERİŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
113 Türkiye İlker GÜNEL Muğla Üniverstesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2017-07-13 13:31:50 1 - Şenol YANAR
2 - Abdurrahman KEPOĞLU
3 - İlker GÜNEL
4 -
5 -
6 -
114 Türkiye Berna Yıldırım Artaç İpek Üniversitesi ANİMASYON KARAKTERİ İÇİN KOSTÜM TASARIMI Oral / Sözel 2017-07-13 12:05:06 1 - Berna Yıldırım Artaç
2 - Saliha Ağaç
3 -
4 -
5 -
6 -
115 Türkiye Ogün ÇAKIR Kadırga İlkokulu İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA EĞİTİMİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Oral / Sözel 2017-07-12 11:53:54 1 - Midrabi Cihangir DOĞAN
2 - Ogün ÇAKIR
3 - Gülsen ASLANTAŞ ARSLAN
4 -
5 -
6 -
7 -
116 Türkiye Osman Göde Pamukkale Üniversitesi Amatör Futbolcular ile Profesyonel Futbolcuların Saldırganlık Düzeyinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2017-07-06 19:44:44 1 - Osman Göde
2 - Bülent Ağbuğa
3 - Mertcan Ebubekir Cımbılaz
4 -
5 -
6 -
7 -
117 Türkiye Bülent Ağbuğa Pamukkale Üniversitesi Farklı Liglerde Oynayan Futbol Oyuncularının Başarı Motivasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2017-07-06 19:44:27 1 - Bülent Ağbuğa
2 - Semih Özad
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
118 Türkiye Kenan IŞILDAK Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antalya/TÜRKİYE Elit Yüzücülerdeki Bacak Hacminin Anaerobik Güç Değerleri İle İlişkisinin İncelenmesi Oral / Sözel 2017-06-21 13:12:16 1 - Öznur AKYÜZ
2 - Kenan IŞILDAK
3 - Murat TAŞ
4 - Murat AKYÜZ
5 - Bülent TURNA
6 -
119 Türkiye Esra TUNÇ KALEBAŞI Marmara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul,TÜRKİYE Modanın Yayılmasında Kanaat Önderlerinin Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Oral / Sözel 2017-06-06 16:38:15 1 - Esra TUNÇ KALEBAŞI
2 - Gözde YILMAZ
3 -
4 -
5 -
6 -
120 Türkiye Mürsel ETHEM Pamukkale Üniversitesi SALİH AKDEMİR’İN “SON ÇAĞRI KUR'AN” İSİMLİ ESERİNİN ANALİZİ Oral / Sözel 2017-06-03 11:54:43 1 - Mürsel ETHEM
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
121 Türkiye Menekşe SAKARYA Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman MYO Muller-Lyer Optik Yanılsama Etkisinin Elbisede Çizgi Açısından İncelenmesi Oral / Sözel 2017-05-29 11:44:04 1 - Saliha AĞAÇ
2 - Menekşe SAKARYA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
122 Türkiye Mehmet ILKIM İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Zirveye Tırmanış: Atletizm Türk Milli Takımı Sporcularının Başarı Hikâyeleri Oral / Sözel 2017-05-29 11:43:05 1 - Cemal GÜNDOĞDU
2 - Yalın AYGÜN
3 - Mehmet ILKIM
4 - Şakir TÜFEKÇİ
5 -
6 -