No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Ayşe Erol Uluslararası Final Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Faaliyetlerinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk Online / Online Sözel 2021-07-07 20:58:22 1 - Ayşe Erol
2 - Serhat Deniz
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
2 Türkiye Nafiya Güden Uluslararası Final Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Turizminde Sürdürülebilirliğin Önemi: Kuzey Kıbrıs Örneği Online / Online Sözel 2021-07-07 20:52:08 1 - Nafiya Güden
2 - Mete Ünal Girgen
3 - Serhat Deniz
4 -
5 -
6 -
7 -
3 Türkiye Serhat Deniz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa. KKTC KKTC’de Sporun Yaygınlaştırılması Online / Online Sözel 2021-07-07 20:51:28 1 - Serhat Deniz
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Ukraine Maryana BABYCH Lviv State University of physical culture named after Ivan Boberskyj «Yenilikçi Rehabilitasyon Eğitimi - Ukrayna'da Yeni Yüksek Lisans Programlarının Tanıtımı (REHAB)» Projesinin Üç Yılı Poster / Y�zy�ze Poster 2021-07-06 21:13:19 1 - Maryana BABYCH
2 - Kateryna TYMRUK-SKOROPAD
3 - Lyubov TSIZH
4 -
5 -
6 -
7 -
5 Turkey Murat işçi Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi, Mersin. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlıkları, Algıladıkları Vücut Kompozisyonları, Sağlık ve Mutluluk Düzeyleri Arasında ki İlişki Online / Online S�zel 2021-07-04 17:00:56 1 - Murat işçi
2 - M.Akif ZİYAGİL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
6 Türkiye Berkan Ataman İstanbul Gedik Üniversitesi Bütünleşik Beden Eğitimi Dersi Ve Akran Bilgilendirme Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Özel Gereksinimli Akranlarına Yönelik Tutumları Ve Empati Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-07-02 22:32:49 1 - Berkan Ataman
2 - Hakan Levent GÜL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 Turkey Hakan KARABIYIK Ankara Üniversitesi Profesyonel Futbolcuların Sıçrama Performanslarının Değerlendirilmesi Online / Online Sözel 2021-07-02 22:31:27 1 - Hakan KARABIYIK
2 - Tugay DURMUŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 Türkiye Güngör DOĞANAY Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi AKADEMİSYENLERİN BOŞ ZAMAN MOTİVASYONU, YAŞAM DOYUMU VE FİZİKSEL AKTİVİTE MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-07-02 22:31:13 1 - Güngör DOĞANAY
2 - H. Erdem MUMCU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
9 Türkiye Doğukan BAŞCAN Bartın Üniversitesi DOĞAL ÇİM VE SENTETİK ÇİM SAHALARDA YAPILAN T ÇEVİKLİK TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Online / Online S�zel 2021-06-29 21:42:48 1 - Ender EYUBOĞLU
2 - Doğukan BAŞCAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
10 Türkiye Fatih YAŞARTÜRK Bartın Üniversitesi Akademik personellerin serbest zaman faaliyetlerindeki kolaylaştırıcıları ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Online / Online S�zel 2021-06-29 21:42:39 1 - Öznur BİLGİLİ
2 - Fatih YAŞARTÜRK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
11 Ukraine Ulyana PRYSYAZHNYUK Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj, Lviv, Ukraine Methods of Examination of the Feet in a Preschool Institution Poster / Y�zy�ze Poster 2021-06-27 23:11:14 1 - Andriy Vovkanych
2 - Ulyana PRYSYAZHNYUK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
12 Ukraine Solomiia KOPYTKO Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskij, Lviv, UKRAINE Fizik Tedavide alt Ekstremite Lenfödeminin Değerlendirilmesi Poster / Y�zy�ze Poster 2021-06-27 23:11:09 1 - Solomiia KOPYTKO
2 - Olha BAS
3 -
4 -
5 -
6 -
13 Ukraine VOVKANYCH Lyubomyr Ivan Boberskyi Lviv State University of Physical Culture IDENTIFICATION OF THE GENETIC AND PHYSIOLOGICAL MARKERS RELATED TO INJURY RESISTANCE OF FOOTBALL PLAYERS Online / Online S�zel 2021-06-27 23:10:59 1 - DULIBSKYY Andriy
2 - VOVKANYCH Lyubomyr
3 - PRYSTUPA Yevhen
4 -
5 -
6 -
14 Türkiye Eren Durmuş Bartın Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL PROBLEM ÇÖZME VE KARARLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Online / Online S�zel 2021-06-27 23:10:53 1 - Eren Durmuş
2 - Taner Bozkuş
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
15 Turkey Tugay Durmuş Ankara Üniversitesi Euroleague Başarılı ve Başarısız Takımların Covid-19 Öncesi Ve Sonrası İç Saha Performanslarının Karşılaştırılması Online / Online Sözel 2021-06-25 17:43:20 1 - Mehmet Gülü
2 - Tugay Durmuş
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
16 Україна Oleh Holovanov Ukrainian Catholic University Improving balance оf the people after stroke in the acute period Poster / Yüz Yüze Poster 2021-06-25 17:43:08 1 - Oleh Holovanov
2 - Nikita Berdnikov
3 -
4 -
5 -
6 -
17 Україна Victoriya IVANOCHKO Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskij THE INFLUENCE OF FITNESS ON THE MENTAL STATE OF WOMEN Poster / Yüz Yüze Poster 2021-06-25 17:42:52 1 - Victoriya IVANOCHKO
2 - Iryna HRYBOVSKA
3 - Rostyslav HRYBOVSKYY
4 -
5 -
6 -
7 -
18 Türkiye Eren Bozyılan Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Covid-19 Pandemisi Sürecinde Futbolcuların Performans ve Fizyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Online / Online Sözel 2021-06-25 17:42:40 1 - Eren Bozyılan
2 - Serdar ORHAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
19 Ukraine Valentyna LABARTKAVA Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Bobersky, Lviv, UKRAINE Current State of Hiking Tourism in the Lviv Region Face to Face / Yüz yüze Sözel 2021-06-25 17:42:26 1 - Valentyna LABARTKAVA
2 - Volodymyr KHUDOBA
3 - Roman SKABARA
4 - Kostiantyn LABARTKAVA
5 -
6 -
7 -
20 Ukraine Mariia Paska Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyi NUTRITION FEATURES BASED ON THE DIFFERENT SPORTS’ SPECIFICS Poster / Yüz Yüze Poster 2021-06-25 17:42:04 1 - Mariia Paska
2 - Iryna Olenych
3 - Alla Levchuk
4 - Olha Lychuk
5 -
6 -
21 Ukraine Mariya VASHCHYSHYN Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyi Prospects of the Eco-Tourism Development within the National Ecological Network Territories of Ukraine Poster / Yüz Yüze Poster 2021-06-25 17:41:54 1 - Mariya VASHCHYSHYN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
22 Turkey Merve Nur YASAR Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi AÇIK VE KAPALI GOZ GERÇEKLEŞEN COUNTERMOVEMENT DİKEY BACAK İTİŞ HAREKETİNE VERİLEN KAS YANITLARININ İNCELENMESİ Online / Online Sözel 2021-06-25 04:26:05 1 - Merve Nur YASAR
2 - Murat ÇİLLİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
23 Turkey Merve Nur YASAR Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi AÇIK VE KAPALI GOZ GERÇEKLEŞEN SQUAT DİKEY BACAK İTİŞ HAREKETİNE VERİLEN KAS YANITLARININ İNCELENMESİ Online / Online Sözel 2021-06-25 04:25:51 1 - Merve Nur YASAR
2 - Murat ÇİLLİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
24 Türkiye Doğukan BAŞCAN Bartın Üniversitesi DOĞAL ÇİM VE SENTETİK ÇİM SAHALARDA YAPILAN T ÇEVİKLİK TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Online / Online Sözel 2021-06-25 04:25:39 1 - Ender EYUBOĞLU
2 - Doğukan BAŞCAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
25 Ukraine Mariia FEDKIV Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture Kyokushinkai Karate Duruşları Performansının Elektromiyogram Analizi Poster / Yüzyüze Poster 2021-06-25 04:25:28 1 - Lyubomyr VOVKANYCH
2 - Bogdan KINDZER
3 - Mariia FEDKIV
4 -
5 -
6 -
26 Ukraine Dariia Iskiv Lviv State University of Physical Culture Specifics of application of blood flow restriction means in the training of high-class athletes in classic powerlifting Online / Online Sözel 2021-06-25 04:24:59 1 - Mariia Roztorhui
2 - Dariia Iskiv
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
27 Türkiye Öğr.Gör. Gamze MURATHAN Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Üniversite Öğrencilerinde Besin Seçimi, Yeme Davranışları ve Beden İmajı İlişkisi Online / Online Sözel 2021-06-25 04:24:47 1 - Öğr.Gör. Gamze MURATHAN
2 - Prof.Dr.Cengiz ARSLAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
28 Ukraine Liubov Chekhovska Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj THE EFFECT OF BELLY DANCE ON THE PHYSICAL STATE OF THE SECOND MATURE AGE WOMEN Poster / Yüzyüze Poster 2021-06-24 11:20:47 1 - Liubov Chekhovska
2 - Olena Averina
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
29 Ukraine Liubov Chekhovska Ivan Boberskyi Lviv State University of Physical Culture Ballance Dr. Tahja Kühne Method as A Means of Restoring Women's Health After Covid-19 Poster / Y�zy�ze Poster 2021-06-23 20:24:17 1 - Mariana Luzhna
2 - Liubov Chekhovska
3 - Tetyana Siroochenko
4 -
5 -
6 -
7 -
30 Ukraine Oleksandr ROMANCHUK Lviv State University of Physical Culture Using Synchronization’s Indicator of Cardiac Output and Ventilatory Volume Face to Face / Y�zy�ze S�zel 2021-06-23 20:24:11 1 - Oleksandr ROMANCHUK
2 - Vira BUDZYN
3 - Oksana GUZII
4 - Ivan RYBCHYCH
5 - Nataliia ZHARSKA
6 -
31 Ukraine Oleksandr ROMANCHUK Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture Using Synchronization’s Indicator of Cardiac Output and Ventilatory Volume Face to Face / Y�zy�ze S�zel 2021-06-23 20:24:06 1 - Oleksandr ROMANCHUK
2 - Vira BUDZYN
3 - Oksana GUZII
4 - Ivan RYBCHYCH
5 - Nataliia ZHARSKA
6 - Romanna RUDENKO
7 -
32 Türkiye Eylül ŞAFAK Bartın Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Yeme ve Ruh Hali Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Face to Face / Y�zy�ze S�zel 2021-06-22 12:13:12 1 - Eylül ŞAFAK
2 - Mine TURĞUT
3 - Şükran KOCAKULAK
4 -
5 -
6 -
33 Türkiye Fatih YAŞARTÜRK Bartın Üniversitesi Elit düzey boksörlerin sporda güdülenme, saldırganlık ve öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Online / Online S�zel 2021-06-21 21:11:14 1 - Şennur DEMİR
2 - Fatih YAŞARTÜRK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
34 Ukraine THE EFFECT OF BELLY DANCE ON THE PHYSICAL STATE OF THE SECOND MATURE AGE WOMEN Poster / Yüzyüze Poster 2021-06-21 09:37:50 1 - Liubov Chekhovska
2 - Olena Averina
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
35 Ukraine Drach Tamara Leonidivna Lviv state University of Physical Culture named after Ivan Bobersky IMPROVEMENT OF PHYSICAL EDUCATION OF SENIOR SCHOOL-AGE STUDENTS BY AERIAL SILKS AND POLE SPORT Online / Online Sözel 2021-06-21 09:37:36 1 - Cymbalyuk Olena rostyantynivna
2 - Drach Tamara Leonidivna
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
36 Türkiye Talha GÜNTÜRK Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi Online / Online SÖZEL 2021-06-19 00:11:16 1 - Talha GÜNTÜRK
2 - Mine TURĞUT
3 - Akif ÖZKAN
4 -
5 -
6 -
37 Türkiye Taner BOZKUŞ Bartın Üniversitesi Köy Enstitülerinde Beden Eğitimi ve Spor Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-19 00:10:53 1 - Taner BOZKUŞ
2 - Selime Ela TOĞANÇ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
38 Türkiye Nasiba Hallyyeva Kastamonu Universitesi Spor Bilimleri Fakültesi Covid-19 Pandemi Dönemindeki Uzaktan Egitimin BESYO ögrencilerinin akademik ve mesleki gelisim üzerindeki etkilerinin incelenmesi Online / Online Sözel 2021-06-17 11:30:12 1 - Nasiba Hallyyeva
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
39 Türkiye ASLI YILMAZ GEDİK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DOWN SENDROMLU BİREYLERİN SOSYAL GELİŞİMLERİNDE SPORUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-16 23:30:15 1 - ASLI YILMAZ
2 - MEHMET ŞAHİN
3 - SALİH ŞEKER
4 -
5 -
6 -
40 Ukraine Oksana GUZII Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture Dynamics of HRV Indices in Highly Qualified Athletes in the Formation of Overstrain by Sympathetic and Parasympathetic Types under Physical Training Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-16 23:22:30 1 - Oksana GUZII
2 - Oleksandr ROMANCHUK
3 - Anatolii MAHLOVANYI
4 - Volodymyr Trach
5 -
6 -
41 Türkiye Şerife VATANSEVER Department of Training Science, Faculty of Sport Science, Bursa Uludag University, Bursa, Turkey Dallı Zincirli Amino Asitlerin Egzersiz Kaynaklı İskelet Kas Hasarı Ve Kas Hipertrofisi Belirteçleri Üzerine Etkisi Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-15 19:54:02 1 - Serkan PANCAR
2 - Şerife VATANSEVER
3 - Emre SARANDÖL
4 - Şenay ŞAHİN
5 - Yakup Zühtü BİNİCİ
6 - Hüseyin TOPÇU
7 -
42 Türkiye Bengisu VURGUN Mnstry of Youth and Sports,TOHM, Bursa, Turkey Multiple Skleroz ve Egzersiz Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-15 19:53:55 1 - Bengisu VURGUN
2 - Şerife VATANSEVER
3 - Merve GEZEN BÖLÜKBAŞ
4 - Şenay ŞAHİN
5 - Fatma Busenur AYGÜN
6 -
7 -
43 Türkiye Fatma Busenur AYGÜN Department of Training Science, Faculty of Sport Science, Bursa Uludag University, Bursa, Turkey Obezite Tedavisinde Egzersiz Uygulamalarının Etkisi Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-15 19:53:43 1 - Fatma Busenur AYGÜN
2 - Şerife VATANSEVER
3 - Merve GEZEN BÖLÜKBAŞ
4 - Bengisu VURGUN
5 -
6 -
7 -
44 Türkiye Merve Gezen Bölükbaş Bursa Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Nörodejeneratif Hastalıklarda Egzersiz ve Bağırsak Mikrobiyotası İlişkisi Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-15 19:53:28 1 - Merve Gezen Bölükbaş
2 - Şerife Vatansever
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
45 Turkey Arda POLAT Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi BASKETBOLDA RENKLİ FİLE, BEYAZ FİLE VE FİLESİZ ÇEMBERLERİN FAUL ATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ Online / Online Sözel 2021-06-15 19:52:48 1 - Merve Nur YASAR
2 - Arda POLAT
3 - Tuncay AKGÖZ
4 - Alptuğ ŞİMŞEK
5 - Murat ÇİLLİ
6 -
46 Türkiye Mehmet Aydoğan FARKLI BRANŞLARDA GÖREV YAPAN ANTRENÖRLERİN LİDERLİK TARZLARININ BELİRLENMESİ Online / Online Sözel 2021-06-15 19:52:40 1 - Caner
2 - Mehmet
3 - Mert Mazhar
4 -
5 -
6 -
7 -
47 Türkiye Şerife Vatansever Department of Training Science, Faculty of Sport Science, Bursa Uludag University, Bursa, Turkey Farklı Dozlarda Alınan Pancar Suyunun Submaksimal Koşu Performansına Etkisi Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-15 19:52:26 1 - Melike Nur Eroğlu
2 - Şerife Vatansever
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
48 Turkey Caner Özgen Eskisehir teknik üniversitesi/spor bilimleri fakültesi BU ETKİNLİK BENİM: ETKİNLİK KİMLİĞİ, TATMİN, İMAJ, WOM VE YENİDEN KATILIM NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KEŞFEDİLMESİ Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-14 18:53:13 1 - Caner Özgen
2 - Hüseyin Köse
3 - Servet Reyhan
4 -
5 -
6 -
49 Turkey Caner Özgen Eskisehir teknik üniversitesi/spor bilimleri fakültesi Sosyalliğe kaçış: Fitness merkezi müşterilerinin kaçış, sosyallik, arkadaş ve yer bağlılığı yapılarının sadakat düzeyleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi Online / Online Sözel 2021-06-14 18:52:52 1 - Caner Özgen
2 - Hüseyin Köse
3 - Servet Reyhan
4 -
5 -
6 -
7 -
50 Türkiye Atakan YAZICI Gazi University, Sport Sciences Faculty Profesyonel erkek basketbol oyuncularında pozisyon değişkenleri açısından narsizm düzeylerinin incelenmesi Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-14 18:52:36 1 - Atakan YAZICI
2 - Şenol GÜVEN
3 - Emre BAĞCI
4 -
5 -
6 -
7 -
51 Türkiye CEREN AĞAOĞLU İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN İŞ ÖZELLİKLERİ: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ Poster / Yüzyüze Poster 2021-06-14 18:52:11 1 - MEHMET KUMARTAŞLI
2 - CEREN AĞAOĞLU
3 - OSMAN PEPE
4 -
5 -
6 -
7 -
52 Türkiye Merve Gezen Bölükbaş Bursa Uludağ Üniversitesi, , Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Çocukluk Çağı Kanserlerinde Egzersiz Uygulamalarının Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2021-06-14 18:51:58 1 - Merve Gezen Bölükbaş
2 - Şerife Vatansever
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
53 Ukraine Iuliia PAVLOVA Lviv State University of Physical Culture Assessing Positive and Negative Experiences: Validation of a Measure of Well-being on Ukrainian Student Sample Online / Online S�zel 2021-06-09 11:54:50 1 - Iuliia PAVLOVA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
54 Turkey Faruk Salih Şeker İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SOSYO-EKOLOJİK KURAM ÇERÇEVESİNDE SPORA KATILIMLARINI ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ Face to Face / Y�zy�ze S�zel 2021-06-09 11:54:42 1 - Dinçer Özdemir
2 - Mehmet Şahin
3 - Faruk Salih Şeker
4 -
5 -
6 -
7 -
55 Türkiye Betül Ayhan Hitit Üniversitesi Türkiye’de E-Spor Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi Face to Face / Y�zy�ze S�zel 2021-06-09 11:54:34 1 - Betül Ayhan
2 - Buğra Akay
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
56 Turkey Helin Deniz Tunc Bezmialem Vakif University, Faculty of Health Science, Division of Physiotherapy and Rehabilitation. Skapular Bantlamanın Üst Ekstremite Stabilitesi, Becerisi ve Skapula Kas Enduransı Üzerine Etkisi Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-01 15:47:25 1 - Hilal Denizoglu Kulli
2 - Helin Deniz Tunc
3 - Ayca İdil Akkus
4 - Ezgi Tunc
5 - Hulya Nilgun Gurses
6 -
7 -
57 Turkey Helin Deniz Tunc Bezmialem Vakif University, Faculty of Health Science, Division of Physiotherapy and Rehabilitation. Skapular Bantlamanın Üst Ekstremite Stabilitesi, Becerisi ve Skapula Kas Enduransı Üzerine Etkisi Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-01 15:47:05 1 - Hilal Denizoglu Kulli
2 - Helin Deniz Tunc
3 - Ayca İdil Akkus
4 - Ezgi Tunc
5 - Hulya Nilgun Gurses
6 -
7 -
58 Türkiye Yaşar Akça Bartın Üniversitesi Yönetim Felsefesi Online / Online Söze 2021-06-01 15:46:14 1 - Yaşar Akça
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
59 Türkiye Yaşar Akça Bartın Üniversitesi Havacılık Sektörü Çalışanlarının İş Stresi ve Tükenmişlik Algılarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi Online / Online Sözel 2021-06-01 15:45:28 1 - Yaşar Akça
2 - Saniye Yücel
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
60 Türkiye Mehmet Şahin Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bi OTİZMLİ BİREYLERDE SPOR EĞİTİMİNİN SOSYAL VE AKADEMİK BECERİLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-01 15:44:31 1 - Özge Parlak
2 - Mehmet Şahin
3 - Salih Şeker
4 -
5 -
6 -
7 -
61 Ukraine Ihor ZANEVSKYY Lviv State University of Physical Culture COMPARATIVE ANALYSIS OF SKI JUMPING IN-RUN HILL PROFILES Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-01 15:43:46 1 - Ihor ZANEVSKYY
2 - Lyudmyla ZANEVSKA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
62 Türkiye Ayça İdil Akkuş BEZMİ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Kinezyo bantlama uygulamasının servikal postüre ,gövde ekstansör enduransına ve vücut postürü üzerine hızlı etkisi Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2021-06-01 15:43:13 1 - Ayça İdil Akkuş
2 - Helin Deniz Tunç
3 - Ezgi Tunç
4 - Hilal Denizoğlu Külli
5 - Hülya Nilgün Gürses
6 -
7 -
63 Türkiye Ümran SARIKAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ile Marka Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Oral / Sözel 2021-05-18 21:58:41 1 - Ümran SARIKAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
64 Türkiye Taner YILDIRIM Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi MOĞOLLARDA SPORTİF FAALİYETLER VE EĞLENCE KÜLTÜRÜ Oral / Sözel 2020-03-09 13:16:36 1 - Taner YILDIRIM
2 - Ahmet GÜLBASAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
65 Türkiye Dr. Gazanfer ERBAY AFAD Başkanlığı Afet Farkındalığı Uygulamaları: AFAD Örneği Oral / Sözel 2020-03-09 13:16:31 1 - Dr. Gazanfer ERBAY
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
66 Türkiye Abdulvahit Doğar Atatürk Üniversitesi ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ ÖZGÜVEN GELİŞİMLERİNİN SPOR ve FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Oral / Sözel 2020-03-09 13:16:18 1 - Abdullah Zeyrek
2 - Abdulvahit Doğar
3 - Erdoğan Tozoğlu
4 -
5 -
6 -
7 -
67 Türkiye Abdulvahit Doğar Atatürk Üniversitesi SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2020-03-09 13:16:14 1 - Öner Gülbahçe
2 - Erdoğan Tozoğlu
3 - Abdulvahit Doğar
4 - Gökhan Bayraktar
5 -
6 -
7 -
68 Türkiye Duygu Kornoşor Çınar Hacettepe Üniversitesi Eski Türklerdeki Nazar Anlayışının Günümüz Lohusalık Ritüellerine Yansıyışı Oral / Sözel 2020-03-09 13:16:10 1 - Duygu Kornoşor Çınar
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -