No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Zekai ÇAKIR Bayburt Üniversitesi DEĞİŞEN ÖZEL YETENEK SINAVI HESAPLAMA SİSTEMİ IŞIĞINDA SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRENCİ ALIM DURUMLARININ İNCELENMESİ FACE 2022-10-31 03:30:49 1 - Zekai ÇAKIR
2 - Murat KUL
3 - Mevlüt GÖNEN
4 - Mehmet ALİ CEYHAN
5 - Osman Satı COŞKUNTÜRK
6 -
2 Turkey . . . Face to Face / Y�zy�ze S�zel 2022-10-26 23:01:17 1 - .
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 Türkiye Mücahit SARİKAYA Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Badminton Antrenmanlarının Sporcuların Fiziksel Parametrelere Etkisinin İncelenmesi Online / Online S�zel 2022-10-25 09:52:20 1 - Mücahit SARİKAYA
2 - Muzaffer SELÇUK
3 - Mine TURĞUT
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Türkiye Dr. Gamze Yıldırım Araz Bingöl Üniversitesi/Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Öğrencilerinin Kariyer Kaygısı Algılarının İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-23 23:46:17 1 - Dr. Gamze Yıldırım Araz
2 - Dr. Enes Beltekin
3 - Dr. İhsan Kuyulu
4 -
5 -
6 -
5 Türkiye Dr. İhsan Kuyulu Bingöl Üniversitesi/Spor Bilimleri Fakültesi Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları ve Mental İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-23 23:46:04 1 - Dr. İhsan Kuyulu
2 - Enes Beltekin
3 - Dr. Gamze Yıldırım ARAZ
4 - Ömer Yaldız
5 -
6 -
6 Türkiye Gürkan TANOĞLU Muş Alparslan Üniversitesi TÜRKİYE FUTBOL FEDARSYONU MERKEZ HAKEM KURULU’NUN SON 10 YILDA YAPMIŞ OLDUĞU HAKEM KLASMAN TERFİLERİNİN İNCELENMESİ Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-23 23:45:51 1 - Gürkan TANOĞLU
2 - Prof.Dr.Alper KARADAĞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
7 Türkiye Arş. Gör. Onur AKYÜZ Dicle Üniversitesi / BESYO Amed Spor Taraftarlarının Futbolda Şiddetin Kaynağına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze S�zel 2022-10-23 23:45:34 1 - Arş. Gör. Onur AKYÜZ
2 - Şeyhmus ARSU
3 - Muhammed ÇAKIR
4 - Abdullah Nur ALKAN
5 - Abdulkadir KARTAL
6 -
7 -
8 Türkiye Mikail Tel Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FUTBOL KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2022-10-21 21:43:38 1 - Mikail Tel
2 - Uzay Koca
3 - Şeyda Suna
4 -
5 -
6 -
7 -
9 Türkiye DR. Öğretim Üyesi Atakan AKSU Muş Alparslan Üniversitesi Futbol Oyun Kurallarının Belirlenmesi ve IFAB’ın Rolünün İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-21 00:29:21 1 - DR. Öğretim Üyesi Atakan AKSU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
10 Türkiye Core Egzersizinde Çinko Tüketiminin Vücut Kompozisyonu ve Rectus Kası Üzerine Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-21 00:26:44 1 - Nehir Yalçınkaya
2 - Özkan Işık
3 - Güner Çiçek
4 - Malik Beyleroğlu
5 - Kıyasettin Asil
6 -
7 -
11 Italy Antonio Robustelli Setanta College Technology application in sport: advances in athlete monitoring Online / Online Sözel 2022-10-21 00:21:34 1 - Antonio Robustelli
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
12 Türkiye Caner Cengiz Ankara Üniversitesi LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILMASINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-20 16:34:13 1 - Caner Cengiz
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
13 Türkiye Oğuzhan BOZKURT İnönü Üniversitesi Web of Science veri tabanında yer alan ''spor'' kategorili Q3 dergilerin içerik analizi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-20 16:28:57 1 - Oğuzhan BOZKURT
2 - Mehmet GÜLLÜ
3 - Yahya DOĞAR
4 -
5 -
6 -
7 -
14 Türkiye Deniz ERBİLGİN Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Otistik Çocuklarda Dil ve İletişim Becerileri (3-6 yaş arası) Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-20 16:28:42 1 - Deniz ERBİLGİN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
15 Türkiye Mehmet AKARSU İnönü Üniversitesi Web of Science veri tabanında birinci çeyreklikteki (Q1) spor ile ilgili çalışmaların içerik analizi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-20 16:28:20 1 - Mehmet AKARSU
2 - Mehmet GÜLLÜ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
16 Türkiye Mehmet AKARSU İnönü Üniversitesi Web of Science veri tabanında spor ile ilgili yayınlanan makalelerin incelenmesi: Bir içerik analizi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-20 16:28:04 1 - Mehmet AKARSU
2 - Mehmet GÜLLÜ
3 - Yahya DOĞAR
4 -
5 -
6 -
7 -
17 Türkiye Eyüp Sarıkol Iğdır Üniversitesi Takım Sporlarıyla Uğraşan Bireylerin Sportif Derecelerine Göre Etik ve Ahlaktan Uzaklaşma Durumlarının İncelenmesi Online / Online Sözel 2022-10-20 16:26:03 1 - Eyüp Sarıkol
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
18 Türkiye ömer ergün dicle üniversitesi hukuk fakültesi Bitmeyen tartışma; laiklik ve uygulamaları Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-20 16:24:44 1 - ömer ergün
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
19 Türkiye Enes YASUN Türk sporcuların Koronavirüs kaygısının depresif belirtileri üzerine etkisi: Dayanıklılığın aracı rolü Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-19 17:26:34 1 - Murat YILDIRIM
2 - Ömer KAYNAR
3 - Enes YASUN
4 -
5 -
6 -
20 Türkiye HEDİYE YAŞAR MEB LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ(DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-19 17:26:18 1 - HEDİYE YAŞAR
2 - VEYSİ EKİNCİ
3 - RIDVAN BARUT
4 - ARŞ. GÖRV. ONUR AKYÜZ
5 - DOÇ.DR. HÜSEYİN NASİP ÖZALTAŞ
6 - RAHŞAN CEYLAN
7 -
21 Türkiye Cengizhan SARI Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kadın Sporcularda Atletizm ve Futbol Antrenman Karakteristiğinin Bazı Solunum Parametrelerine Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-19 17:25:34 1 - Ömer Faruk BİLİCİ
2 - Cengizhan SARI
3 - Sedat OKUT
4 - Muhammed Zahit KAHRAMAN
5 - Muhammed Fatih BİLİCİ
6 -
7 -
22 Türkiye Muazzez KORKMAZ Dicle Üniversitesi SPORDA GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR LİTERATÜR TARAMASI Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-18 18:04:37 1 - Sadık SERÇEK
2 - Muazzez KORKMAZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
23 Türkiye Hakan GÜLER Manisa Celal Bayar Üniv. Spor Örgütü Çalışanlarının Kişisel Gelişim, İş Performansı ve Psikolojik İyi Oluş Durumlarının İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-18 17:26:53 1 - Hakan GÜLER
2 - Kadir YILDIZ
3 -
4 -
5 -
6 -
24 Türkiye Melisa BAKAR Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zamanda Sıkılma Algısı ve Spora Yönelik Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişki Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-17 23:10:35 1 - Fatih YAŞARTÜRK
2 - Ayça GENÇ
3 - Harun PEKER
4 - Melisa BAKAR
5 - Mehmet Batın BAYBURTLU
6 -
7 -
25 Türkiye Harun VURAL BARTIN ÜNVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ DÖRT HAFTALIK HAZIRLIK DÖNEMİ ANTENMANLARININ GÜREŞCİLERİN AEROBİK VE ANAEROBİK GÜÇ DEĞERLERİNE ETKİSİ Online / Online Sözel 2022-10-17 18:15:25 1 -
2 - Harun VURAL
3 - Emirhan DEMİRHAN
4 -
5 -
6 -
7 -
26 Türkiye Fatih YAŞARTÜRK Bartın Üniversitesi Boş Zaman Yoluyla Stresle Baş Etme Stratejisi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-17 18:14:54 1 - Buğra AKAY
2 - Betül AYHAN
3 - Fatih YAŞARTÜRK
4 -
5 -
6 -
27 Türkiye Mine TURĞUT Bartın Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Jump Box Egzersizlerinin Fizyolojik Etkileri Nelerdir? Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-17 18:14:36 1 - Mine TURĞUT
2 - Emre YAMANER
3 -
4 -
5 -
6 -
28 Türkiye Arş. Gör. Onur AKYÜZ Dicle Üniversitesi / BESYO Öğretmenlerin Egzersiz Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği) Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-17 18:14:25 1 - Arş. Gör. Onur AKYÜZ
2 - Doç. Dr. Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ
3 - Eylem YUGUNER
4 - Murat AKDAĞ
5 -
6 -
7 -
29 Türkiye Cansu Seleciler Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Alanında Yetenek Seçimi Parametreleri: Bir İçerik Analizi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-17 18:14:09 1 - Cansu Seleciler
2 - Betül Ayhan
3 - Murat Kul
4 -
5 -
6 -
7 -
30 Türkiye Betül Ayhan Hitit Üniversitesi Türkiye’de Spor Felsefesi Alanına Yönelik Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi (2000-2022) Face to Face / Y�zy�ze S�zel 2022-10-16 22:38:05 1 - Ümran Sarıkan
2 - Betül Ayhan
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
31 Türkiye ÖĞR. GÖR. DERYA ÇELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GİYSİ VÜCUDA UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TÜKETİCİ VE UZMAN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ÖRNEK BİR UYGULAMA Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2022-10-16 11:54:12 1 - PROF. DR. NURGÜL KILINÇ
2 - ÖĞR. GÖR. DERYA ÇELİK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
32 Türkiye Oğuzhan TUNCEL Iğdır Üniversitesi ,Spor Bilimleri Fakültesi, Iğdır Yetişkin Bireylerin Boş Zamanlarında Katıldıkları Fiziksel Aktivitelerinin Yaşam Memnuniyeti, Depresyon, Stres ve Kaygı Düzeylerine Etkisinin Araştırılması Online / Online Sözel 2022-10-16 00:04:16 1 - Oğuzhan TUNCEL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
33 Türkiye Mehmet Akif YÜCEKAYA MEB Beden Eğitimi Öğretmeni Kaynaklı Algılanan Özerklik Desteği Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlgiyi Yordar mı? Online / Online Sözel 2022-10-16 00:04:09 1 - Mehmet Akif YÜCEKAYA
2 - Ahmet Enes SAĞIN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
34 Türkiye Özel Yetenek Bölümlerinde Eğitimlerini Sürdüren Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılarının Farklı Değişkenlere Göre Araştırılması Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-16 00:03:45 1 - Hamdi YAKAMOZ
2 - Zekiye ÖZKAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
35 Türkiye Alara Hilal TAŞKIN Bilim Ortaokulu (MEB), Şanlıurfa/Eyyübiye Farklı Değişkenlere Göre Sporda Zihinsel Dayanıklılık: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-16 00:03:34 1 - Alara Hilal TAŞKIN
2 - Yasemin ARI
3 - İlker ÖZMUTLU
4 -
5 -
6 -
7 -
36 Türkiye Ramazan Erdoğan Bitlis Eren Üniversitesi Hazırlık Dönemi Antrenmanlarının Tenisçilerin Fiziksel ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-16 00:02:57 1 - Ercan Tizar
2 - Ramazan Erdoğan
3 - Savaş Ayhan
4 - Mikail Tel
5 -
6 -
7 -
37 Türkiye Yasemin ARI Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tekirdağ Hentbolcularda Yapılan Farklı Isınma Yöntemlerinin Sürat, Çeviklik ve Sıçrama Performansına Akut Etkileri Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-16 00:02:47 1 - Uğur AKALP
2 - Yasemin ARI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
38 Türkiye Ramazan Erdoğan Bitlis Eren Üniversitesi Profesyonel Futbolcularda Hazırlık Müsabakasının Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-16 00:02:35 1 - Ercan Tizar
2 - Ramazan Erdoğan
3 - Savaş Ayhan
4 - Mikail Tel
5 -
6 -
7 -
39 Türkiye Oğuzhan TUNCEL Iğdır Üniversitesi ,Spor Bilimleri Fakültesi, Iğdır Futbolda Topa Sahip Olma Ve Puan Sıralaması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Online / Online Sözel 2022-10-16 00:02:26 1 - Oğuzhan TUNCEL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
40 Türkiye Burak Çağlar YAŞLI Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Iğdır Sınırlı Alan Oyunlarında Verilen Geri Bildirimlerin Futbolcuların Fizyolojik ve Teknik Performanslarına Etkisi Online / Online Sözel 2022-10-16 00:02:18 1 - Burak Çağlar YAŞLI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
41 Türkiye Hicran Aydos Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Halk Eğitim Merkezinde Sportif Etkinliklere Katılan Kadınların Serbest Zaman Tatmin, Mutluluk, Sosyal Fizik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Online / Online Sözel 2022-10-16 00:02:10 1 - Hicran Aydos
2 - Fatih Yaşartürk
3 -
4 -
5 -
6 -
42 Türkiye Mehmet Akif YÜCEKAYA MEB Beden Eğitimi Dersi Memnuniyeti ile Beden Eğitimi Dersine İlgi Arasındaki İlişkide Algılanan Pozitif Geribildirimin Aracı Rolü Online / Online Sözel 2022-10-16 00:02:03 1 - Mehmet Akif YÜCEKAYA
2 - Sinan UĞRAŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
43 Türkiye Dr. Öğr. Üyesi Şükran ÇAKMAK Bursa Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Medikal Giysilerde Yenilikçi Tasarım Yaklaşımları Online / Online Sözel 2022-10-16 00:01:55 1 - Dr. Öğr. Üyesi Şükran ÇAKMAK
2 - Prof. Dr. Neşe Yaşar ÇEĞİNDİR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
44 Türkiye Çağlayan CİCİM Harran Üniversitesi Sportif yaralanma Süreci Sonucunda Kalıcı Sakatlığı Oluşan ve Oluşmayan Sporcularda, Vücut Algısı, Psikolojik Sağlamlık ve Sosyal Görünüş Kaygısının Değerlendirilmesi Face to Face / Yüzyze S�zel 2022-10-16 00:01:40 1 - Deniz ÇAKAROĞLU
2 - Cengiz ARSLAN
3 - Çağlayan CİCİM
4 -
5 -
6 -
7 -
45 Türkiye HAMZA TİMURLENK Siirt Üniversitesi BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYİ CİNSİYET, SPOR TÜRÜ VE SPORCULUK DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-16 00:01:35 1 - ERHAN ŞAHİN
2 - ADEM ÖZGEÇ
3 - HAMZA TİMURLENK
4 -
5 -
6 -
7 -
46 Türkiye Özlem TUNÇALP İnönü Üniversitesi 5G TEKNOLOJİSİ İLE SPORTİF MÜSABAKALARIN ANALİZİ Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-16 00:01:25 1 - Özlem TUNÇALP
2 - Talha MURATHAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
47 Türkiye Betül AYDEMİR Bayburt Üniversitesi Ailelerin Çocuklarını Spor Okuluna Gönderme Nedenlerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği Online / Online Sözel 2022-10-16 00:01:03 1 - Mehmet YÖNAL
2 - Betül AYDEMİR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
48 Türkiye Makbule KOÇYİĞİT DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-16 00:00:50 1 - Yunus Emre YARAYAN
2 - Tarkan SÖĞÜT
3 - Makbule
4 -
5 -
6 -
7 -
49 Türkiye Harun Bozkurt Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu GENÇ SPORCULARIN AKILDIŞI PERFORMANS İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Online / Online Sözel 2022-10-16 00:00:31 1 - Cihat Korkmaz
2 - Ali Burak Toy
3 - Harun Bozkurt
4 -
5 -
6 -
7 -
50 Türkiye Ferhat ÇİFÇİ Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-16 00:00:22 1 - Ersin BALLIKAYA
2 - Ferhat ÇİFÇİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
51 Türkiye Sinemis çetin dağlı YYÜ tıp Fakültesi Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde Şiddet Sıklığının ve Kısa Semptom Envanteri'nin değerlendirilmesi Online / Online Sözel 2022-10-16 00:00:03 1 - Sinemis çetin dağlı
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
52 Türkiye Abdurrahman DEMIR Artvin Çoruh Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Aktif Video Oyunlarının Sedanter Üniversite Öğrencilerinin Statik Denge ve Çeviklik Özelliklerine Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-15 23:59:53 1 - Abdurrahman DEMIR
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
53 Türkiye Fatih Selim ERDAMAR Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMSIZ ÖĞRENME VE KARAR VERME BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-15 02:48:09 1 - Fatih Selim ERDAMAR
2 - Ender ÖZEREN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
54 Türkiye Şadan TOĞAÇAR Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 60 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Online / Online Sözel 2022-10-15 02:47:47 1 - Süreyya Yonca SEZER
2 - Şadan TOĞAÇAR
3 - Baha Engin ÇELİKEL
4 - Mustafa KARADAĞ
5 -
6 -
7 -
55 Türkiye Eyup Öztürkci Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksek Lisans Öğrencisi Fiziksel Aktivitelere Katılımını Engelleyen Faktörlerin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-15 02:47:37 1 - Kemal Sargın
2 - Eyup Öztürkci
3 - Mesut Güleşce
4 -
5 -
6 -
7 -
56 Türkiye Samet SİTTİ Siirt üniversitesi BESYO 7 Yaş Grubu Kayak Branşına Yönelik Uygulanan Eurofıt Test Protokollerinin Cinsiyet Bakımından Fiziksel Performanslarının Karşılaştırılması Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-15 02:47:26 1 - Samet SİTTİ
2 - Murat Bekleyiş APAYDIN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
57 Türkiye Samet SİTTİ Siirt üniversitesi BESYO İlkokul 2.Sınıf Öğrencilerinin 30 Mt Sürat Testi İle Reaksiyon Sürelerinin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-15 02:47:15 1 - Samet SİTTİ
2 - Murat Bekleyiş APAYDIN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
58 Türkiye İlkokul 2. Sınıf Öğretmenlerin Mangala Oyununa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi “ Online / Online Sözel 2022-10-15 02:47:00 1 - Dr.Mustafa ASLAN
2 - ELVAN GÖKÇEN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
59 Türkiye Şadan TOĞAÇAR Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü YAŞLILARDA SOLUNUM EGZERSİZİNİN YAŞAM KALİTESİ VE ANKSİYETEYE ETKİSİ Online / Online Sözel 2022-10-15 02:46:51 1 - Süreyya Yonca SEZER
2 - Şadan TOĞAÇAR
3 - Baha Engin ÇELİKEL
4 -
5 -
6 -
7 -
60 Türkiye Seda Yalçın Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Orta Düzeyde Aktif Genç Kadınlarda Menstrual Döngü Fazlarının Egzersiz Performansı, Vücut Sıcaklığı Ve Yorgunluk Düzeyleri Üzerine Etkisi Online / Online Sözel 2022-10-15 02:46:28 1 - Seda Yalçın
2 - Yunus Emre Bağış
3 - Gökhan Yerlikaya
4 - Malik Beyleroğlu
5 -
6 -
7 -
61 Türkiye Uğur İNCE Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarinin Meslek Öncesi Öğretmen Kimlikleri Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-15 02:46:14 1 - Uğur İNCE
2 - Yunus Emre KARAKAYA
3 - Zeki COŞKUNER
4 - Fatih Mehmet UĞURLU
5 -
6 -
7 -
62 Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YETENEK SINAVI PUANI İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-15 02:45:50 1 - Ender ÖZBEK
2 - Muhsin DURAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
63 Türkiye Büşra Nur Ayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Amatör Futbolcuların Sporda Ahlaktan Uzaklaşma ile Spor Duygu Durumları Arasındaki İlişki Online / Online Sözel 2022-10-15 02:45:36 1 - Didem Gülçin Kaya
2 - Büşra Nur Ayan
3 - Yücel Ocak
4 -
5 -
6 -
7 -
64 Türkiye Fuat YILMAZ Dicle Üniversitesi / BESYO Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılım Motivasyonu: Diyarbakır İli Örneği Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-15 02:45:22 1 - Arş. Gör. Onur AKYÜZ
2 - Doç. Dr. Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ
3 - Fuat YILMAZ
4 -
5 -
6 -
7 -
65 Türkiye Eda YAKIT AK Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelerin Yaşadıkları İş Stresinin Menstruasyon Üzerindeki Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-15 02:45:07 1 - Mehmet Ali ŞEN
2 - Eda YAKIT AK
3 - Nermin UYURDAĞ
4 - Zekiye ERTEN
5 -
6 -
66 Türkiye Özge KAZAK Sporcu Beslenmesi ile Performans Düzeyleri Arasındaki İlişki Online / Online Sözel 2022-10-15 02:44:53 1 - Özge KAZAK
2 - Mehmet Burak DEMİR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
67 Türkiye Abdul Gani ERSOY Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Covid-19 ve Uluslararası Spor Organizasyonları Online / Online Sözel 2022-10-15 02:44:37 1 - Abdul Gani ERSOY
2 - Mehmet Burak DEMİR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
68 Türkiye Yusuf KILIÇ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 19:19:53 1 - Yusuf
2 - Arş. Gör. Onur AKYÜZ
3 - Doç. Dr. Hüseyin Naip ÖZALTAŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
69 Türkiye Berkay Ayverdi Ankara Üniversitesi Türkiye'nin Küresel Sportif Silahlanma Yarışındaki Yeri Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 19:19:31 1 - Berkay Ayverdi
2 - Prof. Dr. Hakan Sunay
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
70 Türkiye Cihat Yıldız Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKİYE’DE FUTBOLDA YAPILMIŞ PLİOMETRİK ANTRENMAN KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 19:19:21 1 - Cihat Yıldız
2 - Alper KARADAĞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
71 Türkiye SAVAŞ AYHAN Erkek Voleybolcularda Sekiz Haftalık Hazırlık Dönemi Antrenmanlarının Sporcuların Fiziksel Parametrelerine Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 19:19:10 1 - SAVAŞ
2 - ERCAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
72 Türkiye Gamze Murathan Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adıyaman Suyun Fiziksel Özellikleri ve Akuatik Egzersizler Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 19:19:01 1 - Fatih Murathan
2 - Gamze Murathan
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
73 Türkiye Ayşegül Yapıcı Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 60, 180 ve 240°/sn’ lik İzokinetik Hızlarda Yapılan Güçlendirme Antrenmanının Kan Basıncı ve Damar Sertliği Üzerine Akut Etkisi Online / Online Sözel 2022-10-13 19:18:36 1 - Ayşegül Yapıcı
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
74 Türkiye Ali CULHA Harran Üniversitesi Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumları ile Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 19:17:58 1 - İsmail GÖKHAN
2 - Ali CULHA
3 - Özlem TİMUR
4 -
5 -
6 -
7 -
75 Türkiye Süleyman Varsak Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akıllı Telefon Kullanım Bağımlılığı ile Boyun Ağrısı ve Depresyon Arasındaki İlişki Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 19:17:42 1 - Abdurrahim Yıldız
2 - Süleyman Varsak
3 - Rüstem Mustafaoğlu
4 -
5 -
6 -
7 -
76 Türkiye Azize Bingöl Diedhiou Şırnak Üniversitesi Hipoterapi Face to Face / Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 17:35:21 1 - Azize Bingöl Diedhiou
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
77 Türkiye Hasan Aykut AYSAN Dicle Üniversitesi BESYO İslâm Dininde Sporun Önemi Face to Face / Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 17:35:12 1 - Hasan Aykut AYSAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
78 Türkiye Ahmet YETER Sokak çocuklarına yönelik sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet çalışmaları analizi: İstanbul örneği Face to Face / Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 17:35:02 1 - Ahmet YETER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
79 Türkiye Metin KARAYOL Muş Alparslan Üniversitesi Sporcuların Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Face to Face / Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 17:34:54 1 - Metin KARAYOL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
80 Türkiye Ali TOMBUL KahramanmarKSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü DERS DENETİMLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM ÜZERİNE ETKİSİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Online / Online Sözel 2022-10-13 17:34:42 1 - Ali TOMBUL
2 - Doç. Dr. Ramazan YİRCİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
81 Turkey Ebrar Şevval COŞKUN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Olimpiyatlarda Yüzme Face to Face / Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 17:34:21 1 - Şebnem ŞARVAN CENGİZ
2 - Ebrar Şevval COŞKUN
3 -
4 -
5 -
6 -
82 Türkiye Hayal ÖRCÜTAŞ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Taekwondo Sporcularında Q Açısının Denge Performansı Üzerine Etkisi Face to Face / Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 17:34:12 1 - Şebnem ŞARVAN CENGİZ
2 - Hayal ÖRCÜTAŞ
3 - Sümeyra DURMAZPINAR
4 - Bilal YILDIRIM
5 -
6 -
83 Türkiye Buse DELEN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü TAKIM SPORLARINDA FOAM ROLLER UYGULAMALARI Face to Face / Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 17:33:55 1 - Şebnem ŞARVAN CENGİZ
2 - Buse DELEN
3 - Hayal ÖRCÜTAŞ
4 -
5 -
6 -
84 Türkiye Zeynep YILDIRIM Bartın Üniversitesi Submaksimal Egzersizin Otizm Spektrum Bozukluğunda Statik Denge ve Beden Kitle İndeks Değerleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Face to Face / Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 17:33:46 1 - Zeynep YILDIRIM
2 - Oğuzhan YILDIRIM
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
85 Türkiye Ferhat ÇİFÇİ Artvin Çoruh Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadın Hentbol Oyuncularının Mükemmeliyetçilik ve Başarı Hedeflerinin Ahlaktan Uzaklaşmayı Belirlemedeki Rolü Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 17:33:33 1 - Ferhat ÇİFÇİ
2 - Ersin BALLIKAYA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
86 Türkiye Serdar ADIGÜZEL Siirt Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Siirt Sekiz Haftalık Yüzme Egzersizleri Skolyoz ve Kifoz Riski Üzerine Olumlu Etkiler Sağlar Mı? Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-13 01:46:08 1 - Serdar ADIGÜZEL
2 - Yeliz DOĞRU
3 - Cansu ÇOLAK
4 -
5 -
6 -
7 -
87 Türkiye Süleyman Varsak Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Omurilik Yaralanmalı Engelli Bireylerde Fonksiyonel Bağımsızlığın Yaşam Kalitesi, Engellilik Süresi ve Engellilik Seviyesi ile İlişkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-10 18:14:10 1 - Abdurrahim Yıldız
2 - Süleyman Varsak
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
88 Türkiye Mustafa Han Engellilerde Egzersiz ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Engellilik Kavramına Yönelik Renk Algıları Online / Online Sözel 2022-10-10 18:13:54 1 - Mustafa
2 - Atike
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
89 Türkiye Serdar Koç Her Kampın Bir Hikâyesi Vardır: Öğretmen Anlatılarıyla Engelsiz Gençlik Kampı Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-10 18:13:42 1 - Atike
2 - Serdar
3 - Mustafa
4 - Şevval
5 -
6 -
7 -
90 Türkiye Abdurrahman DEMİR Artvin Çoruh Üniversitesi Durgunsu Kano ve Kayak Sporcularının El Kavrama Kuvvetlerinin Karşılaştırılması ve Beden Kitle İndekslerine Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-10 18:13:15 1 - Abdurrahman DEMİR
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
91 Türkiye YALÇIN UYAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ Düzeli Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin Spor Farkındalığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Online / Online Sözel 2022-10-08 19:58:19 1 - YALÇIN UYAR
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
92 Türkiye Dr. Nurdan ATEŞ Dicle Üniversitesi / BESYO Kadın Balerinlerin Bedenlerine İlişkin Algıları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-08 19:58:08 1 - Dr. Nurdan ATEŞ
2 - Dr. Hamdullah ATEŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
93 Türkiye İrem KALKAN Dicle Üniversitesi / BESYO Sosyal Görünüş Kaygısının Sportif Katılıma Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-08 19:57:55 1 - İrem KALKAN
2 - Prof. Dr. Cemal GÜDOĞDU
3 - Dr. Nurdan ATEŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
94 Türkiye Arş. Gör. Yusuf GÖZAÇIK Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Vücut Geliştirme ve Fitness Sporu Yapan Bireylerin Antrenman Sırasında Yaşadıkları Dispne Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-08 19:57:34 1 - Arş. Gör. Yusuf GÖZAÇIK
2 - Recai MİMAROĞLU
3 - Dr. Muhsin DURAN
4 -
5 -
6 -
95 Türkiye H.Fatma ŞENER Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, Sporda Kullanılan Giysilerde Kumaş ve Model Özelliklerinin İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-07 00:43:40 1 - H.Fatma ŞENER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
96 Türkiye Oğuzhan YILDIRIM TAKIM SPORLARI VE BİREYSEL SPORLARLA UĞRAŞAN SPORCULARDA ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-06 17:47:15 1 - Oğuzhan YILDIRIM
2 - Ünsal TAZEGÜL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
97 Türkiye Fikrinaz Damla AKBABA Bayburt Üniversitesi Okul Öncesi Dönemde Motor Gelişime Yönelik Hareket Eğitimi Uygulamalarının İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-06 17:47:05 1 - Tunahan FİLİZ
2 - Fikrinaz Damla AKBABA
3 - Cansu TUTKUN
4 -
5 -
6 -
7 -
98 Türkiye RASİM ÖZDEMİR MEB İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE YÖNETİCİLERİN OKUL KÜLTÜRÜNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ Online / Online Sözel 2022-10-06 17:46:52 1 - RASİM ÖZDEMİR
2 - PROF.DR. AHMET KAYA
3 -
4 -
5 -
6 -
99 Türkiye Uğur AKALP Yalova Gençlik ve Spor Genç Kadın Hentbolcularda Gövde Merkezli Antrenman Modelinin İsabetli Şut Hızı ve Sıçrama Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-04 23:45:19 1 - Uğur AKALP
2 - Salih PINAR
3 - Savaş AYHAN
4 -
5 -
6 -
7 -
100 Türkiye muhammed perihan fırat üniversitesi ÖĞRETMENLERİN SPORCU KİMLİĞİ VE SOSYAL MEDYA ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-04 23:45:08 1 - muhammed perihan
2 - prof dr cengiz arslan
3 - semra kuvat
4 -
5 -
6 -
7 -
101 Türkiye Caner AYGÖREN 1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Karate Sporcularında Fiziksel Performans İle Görsel Ve İşitsel Reaksiyon Parametreleri Arasındaki İlişki Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-04 23:44:57 1 - Caner AYGÖREN
2 - Ayşegül Beykumül
3 - Fidan Çınar
4 -
5 -
6 -
7 -
102 Türkiye Arş. Gör. Onur AKYÜZ Dicle Üniversitesi / BESYO Z Kuşağının Sportmenlik Yönelimi Face to Face / Y�zy�ze S�zel 2022-10-03 22:25:09 1 - Arş. Gör. Onur AKYÜZ
2 - Serhat BİLEN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
103 Türkiye Arda Özçelik1,2 1Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Anabilim Dalı Rekreatif Seviye Kadın Tenis Oyuncularında Forehand Ve Backhand Vuruş Performansları İle Sweet-Spot Skorları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Online / Online Sözel 2022-10-02 15:54:30 1 - Arda Özçelik1,2
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
104 Türkiye Yakub GELEN Bingöl/Genç Mevlana Ortaokulu Ebeveynlerin Dindarlık Tutumu ile Çocuklarının Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerine Katılımı Arasındaki İlişki Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-02 15:52:47 1 - Yakub GELEN
2 - Gül Eda BURMAOĞLU
3 - Pınar YAPRAK KEMALOĞLU
4 -
5 -
6 -
7 -
105 Türkiye Yakub GELEN Bingöl/Genç Mevlana Ortaokulu Ebeveynlerin Dindarlık Tutumu ile Çocuklarının Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerine Katılımı Arasındaki İlişki Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-02 15:52:32 1 - Yakub GELEN
2 - Gül Eda BURMAOĞLU
3 - Pınar YAPRAK KEMALOĞLU
4 -
5 -
6 -
7 -
106 Türkiye Yasemin ARI Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tekirdağ Kadın Voleybolcularda Menstrual Döngü Fazlarının Sıçrama Performansına Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-02 15:52:19 1 - Yasemin ARI
2 - Asım TUNÇEL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
107 Türkiye Semra KUVAT Fırat ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ İLİ 9-14 YAŞ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİĞİ VE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ DEĞERLENDİRLMESİ Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-02 15:52:00 1 - Semra KUVAT
2 - Prof. Dr. Cengiz ARSLAN
3 - Muhammed PERİHAN
4 -
5 -
6 -
7 -
108 Türkiye Figen Özeren Çukurova Üiversitesi OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA GİYİNME BECERİLERİNİN EBEVEYN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-02 15:51:47 1 - Figen Özeren
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
109 Türkiye Gökhan ARIKAN Harran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Şanlıurfa Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersinin İşbirliği Yöntemi ile İşlenmesinin 5.Sınıf Öğrencilerin Demokratik Tutumlar İle Beden Eğitimi Ve Spor Yatkınlıklarına Olan Etkisinin İncelenmesi * Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-02 15:51:36 1 - Gökhan ARIKAN
2 - Cennet ARIKAN
3 -
4 -
5 -
6 -
110 Türkiye Mert Can DUMAN Hacettepe Üniversitesi SPORA YAPILAN YATIRIMLARIN SAĞLIKLI YAŞAM AÇISINDAN ETKİNLİĞİ Online / Online Sözel 2022-10-02 15:51:22 1 - Mert Can DUMAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
111 Türkiye Gökhan ARIKAN Harran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Genç ve Yetişkin Sporcularda Sporcu Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-10-02 15:51:12 1 - Gökhan ARIKAN
2 - İsmail GÖKHAN
3 -
4 -
5 -
6 -
112 Türkiye Umut Sonbahar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu Yüksek Lisans Öğrencisi ÖRGÜTSEL POLİTİKA ALGISININ FARKLI BRANŞ SPORCULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-09-29 19:24:49 1 - Kemal Sargın
2 - Mesut Güleşce
3 - Umut Sonbahar
4 -
5 -
6 -
7 -
113 Türkiye Umut Sonbahar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksek Lisans Öğrencisi BEDEN EĞİTİMİ DERSİ MUTLULUK DÜZEYİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-09-29 19:24:38 1 - Kemal Sargın
2 - Umut Sonbahar
3 - Mesut Güleşce
4 -
5 -
6 -
7 -
114 Türkiye Alara Hilal TAŞKIN Bilim Ortaokulu (MEB), Şanlıurfa/Eyyübiye Taekwondo Sporcularının Zihinsel Dayanıklılık ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-09-29 19:24:08 1 - Alara Hilal TAŞKIN
2 - İlker ÖZMUTLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
115 Türkiye Arş.Gör. Gizem CEYLAN ACAR Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çarkın Dişlileri Doğru Hareket Ederse Çark Doğru İşler: Bir Metafor Face to Face / Yüz yüze Sözel 2022-09-29 19:23:55 1 - Arş.Gör. Gizem CEYLAN ACAR
2 - Prof. Dr. SemiyhaTUNCEL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
116 Türkiye Seda Eskidemir Meral Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Risk Altındaki Çocuklar Hakkındaki Görüşleri Face to Face / Yüz yüze Sözel 2022-09-28 20:28:12 1 - Seda Eskidemir Meral
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
117 Türkiye Rafet ÜNVER Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022 Yılı Dünya Güreş Şampiyonaları Final Müsabakaları Skor Analizleri Online / Online Sözel 2022-09-28 20:27:55 1 - Rafet ÜNVER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
118 Türkiye Engin VURAL M.E.B. Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Lisede Öğrenim Gören Son Sinif Öğrencilerinin Sporda Şiddete Ve İstenmeyen Davranişlara Karşi Görüşlerinin İncelenmesi (Bitlis İli Örneği) Online / Online Sözel 2022-09-28 20:27:23 1 - Engin VURAL
2 - Doç. Dr. Ali TÜRKER
3 - Dr. Öğretim Üyesi Tuba Fatma KARADAĞ
4 -
5 -
6 -
7 -
119 Türkiye Onur ÖZTÜRK Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Beden Okuryazarlığı Durumlarının İncelenmesi (Bitlis Ahlat Örneği) Online / Online S�zel 2022-09-27 22:10:07 1 - Onur ÖZTÜRK
2 - Engin VURAL
3 - Dr. Öğretim Üyesi Tuba Fatma KARADAĞ
4 -
5 -
6 -
7 -
120 Türkiye Cansu Tutkun Bayburt Üniversitesi Geçmişten Bugüne Tarihsel Süreçte Babalık Rolünün İncelenmesi Face to Face / Y�zy�ze S�zel 2022-09-27 22:09:46 1 - Cansu Tutkun
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
121 Türkiye Damla Güler Ankara Universitesi Çevrim İçi Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Öğrenci Memnuniyet Ölçeği Geliştirilmesi Face to Face / Y�zy�ze S�zel 2022-09-27 22:09:37 1 - Hande Büşra Eren
2 - Yağmur Güler
3 - Damla Güler
4 - Ömay Çokluk Bökeoğlu
5 - Semiyha Tuncel
6 -
122 Turkey Osman Satı Coşkuntürk Ankara Üniv. Bireysel ve Takım Sporlarında Amatör Sporcuların Ahlakı̇ Karar Alma Eğı̇lı̇mlerı̇ Online / Online Sözel 2022-09-27 22:09:37 1 - Osman Satı Coşkuntürk
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
123 Türkiye FERHAT GÜNDOĞDU TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ COVID-19 SÜRECİNDE SEYİRCİSİZ OYNANAN FUTBOL MAÇLARININ BİR ANALİZİ: TÜRKİYE SÜPER VE 1 NCİ FUTBOL LİGLERİ Online / Online S�zel 2022-09-27 22:09:27 1 - FERHAT GÜNDOĞDU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
124 Türkiye Doç. Dr. Abdulkadir AYDIN Dicle üniversitesi ASHMYO DİYABETİK SIÇANLARDA SERUM ADİPONEKTİN ADİPSİN VE VİSFATİN DÜZEYLERİNDE OLASI DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ Face to Face / Y�zy�ze S�zel 2022-09-27 22:09:16 1 - Öğr. Gör. Zekiye Sevinç AYDIN
2 - Doç. Dr. Abdulkadir AYDIN
3 - Prof. Dr. Abdurrahman Şermet
4 -
5 -
6 -
7 -
125 Türkiye Sezgin HEPSERT Fırat Üniversitesi 8 HAFTALIK BECERİ ANTRENMANININ ADOLESAN FUTBOLCULARDA SEÇİLMİŞ BAZI MOTORİK ÖZELLİKLER VE YETENEK TESTLERİNE ETKİSİ Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2022-09-23 17:41:59 1 - Sezgin HEPSERT
2 - Doç. Dr. Yakup KILIÇ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
126 Türkiye Tuğba Kanmaz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Online / Online Sözel 2022-09-22 14:25:31 1 - Tuğba Kanmaz
2 - Fatma Tezel Şahin
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
127 Türkiye Ogün ÇAKIR MEB Kadırga İlkokulu İlkokul Çağında Karakter Eğitimi: Öğretmen Görüşlerinin Analizi ve Alanyazın Doğrultusunda Değerlendirilmesi Online / Online Sözel 2022-09-22 14:24:42 1 - Ogün ÇAKIR
2 - Prof. Dr. M. Cihangir DOĞAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
128 Türkiye Öğr. Gör. Rukiye KAYA Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Diyarbakır KAVRAMSAL-DENEYSEL GİYSİ TASARIMI -Örnek Bir Çalışma- Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2022-09-22 14:24:38 1 - Prof. Dr. Saliha AĞAÇ
2 - Öğr. Gör. Rukiye KAYA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
129 Türkiye Prof. Dr. Birsen ÇİLEROĞLU Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara MEDİKAL GİYSİ TASARIMINDA MODÜLERLİK Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2022-09-22 14:24:33 1 - Prof. Dr. Birsen ÇİLEROĞLU
2 - Öğr. Gör. Rukiye KAYA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
130 Türkiye Neşe Yaşar ÇEĞİNDİR Ankara Hacı bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Düzenli Spor Yapan Bireylerin Tercih Ettikleri Hazır Giyim Ürünleri Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2022-09-22 14:24:26 1 - Neşe Yaşar ÇEĞİNDİR
2 - Şükran ÇAKMAK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
131 Türkiye Mesut Güleşce Yok Taraftar Tutum Ölçeği (TTÖ) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2022-09-22 14:23:39 1 - Kemal Sargın
2 - Mesut Güleşce
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
132 Türkiye Eda ADATEPE Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bayburt Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi Üzerine Nitel Bir Araştırma Online / Online Sözel 2022-09-22 13:53:55 1 - Eda ADATEPE
2 - Hakan KOLAYİŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
133 Türkiye Ergün ÇAKIR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Van Farklı İki Toparlanma Yönteminin Kas Hasarına Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-09-22 13:53:43 1 - Ergün ÇAKIR
2 - Fatih ERİŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
134 Türkiye İbrahim ÇAVUŞOĞLU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAZI TAKIM VE BİREYSEL ERGEN SPORCULARININ ALT VE ÜST EKSTREMİTE Y DENGE TEST SKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2022-09-22 13:53:30 1 - FATİH ERİŞ
2 - Ergün ÇAKIR
3 - İbrahim ÇAVUŞOĞLU
4 - Nida AKYÜREK
5 - Furkan HAYKIR
6 -
7 -
135 Türkiye Hasan Aykut AYSAN Dicle Üniversitesi BESYO Bilinçsiz Spor Ve Spor Fıtığı (Atletik Pupalji) Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-09-22 13:52:54 1 - Hasan Aykut AYSAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
136 Türkiye Büşra Yardımcı manisa celal bayar spor bilimleri fakültesi Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde İnternet Bağımlılığı, İletişim Becerileri ve Duygularını İfade Etme İlişkilerinin İncelenmesi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-09-22 13:52:31 1 - Büşra Yardımcı
2 - Recep Cengiz
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
137 Türkiye Ergün ÇAKIR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Van Yüksek Yoğunluklu Egzersiz Sonrası Farklı İki Toparlanma Yönteminin Kas Hasarına Etkisi Face to Face / Yüzyüze Sözel 2022-09-22 13:52:01 1 - Ömer BALIK
2 - Ergün ÇAKIR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
138 Türkiye Büşra Ateş Manisa Celal Bayar Üniversitesi spor Bilimleri Fakültesi ELİT FUTBOLCULARDA FOAM ROLLİNG EGZERSİZLERİNİN BAZI FİZİKSEL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Online / Online Sözel 2022-09-22 13:51:22 1 - Büşra Ateş
2 - Serdar Adıgüzel
3 - Murat Taş
4 -
5 -
6 -
139 Türkiye Abdulkadir AYDIN Dicle üniversitesi ASHMYO COVİD-19 PANDEMİ SALGINININ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAS İSKELET SİSTEMİ VE DEPRESYON ÜZERİNE NEGATİF ETKİLERİ Yüzyüze / Yüzyüze Sözel 2022-09-22 13:51:09 1 - Abdulkadir AYDIN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
140 Türkiye ABDULKADIR HİDAYETOĞLU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİ VE STİLLERE YÖNELİK DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ Online / Online Sözel 2022-09-22 13:50:44 1 - ABDULKADIR HİDAYETOĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
141 Türkiye Mesut Güleşce yok Mental İyi Oluş Duyarlı Sevgi ve Proaktif Kişilik Üçgeninde Bir Çalışma Face to Face / Yüz Yüze Sözel 2022-09-14 19:55:37 1 - Pınar Karacan Doğan
2 - Kemal Sargın
3 - Mesut Güleşce
4 -
5 -
6 -
7 -