KONGREYE DAVET

 

Kayıt formu (erken kayıt 15 Ekim, geç kayıt 29 Ekim'de sona erecektir.)>>>

Değerli üyelerimiz, dostlarımız ve meslektaşlarımız,  

2016 ve 2017 yıllarında başarıyla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi (#IECSES)'in üçüncüsüne, 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde evsahipliği yapacağız. Üçüncü #IECSES Kongremiz yine aynı tema altında; "Yeni bir dil geliştirmek: Spor ve eğitim küresel barışa ne katkı sağlar?" sorusunu cevaplandırmaya odaklanacaktır.      

Bu kongremiz, Avrupa ile Asya'nın kesişmesi noktası olan, sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da köprü görevi üstlenen bir ülke olan Türkiye'de yapıldığından, kongreye "Uluslararası Avrasya Kongresi" ismi verilmiştir. Kongre, derneğin temel çalışma alanları olan Spor Bilimleri, Eğitim ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecektir. Kongrede spor bilimleri, eğitim bilimleri, kültür araştırmaları, tarih, iletişim, yönetim, edebiyat, güzel sanatlar, İslami ilimler, dilbilim, sosyoloji, turizm, vb. alanlara yer verilerek, disiplinler arası dinamik bir tartışma platformu oluşturulacaktır. Kongremizin kadim çağlardan itibaren dünyanın kesişme noktası olan Anadolu'nun kültürel zenginliğini en güçlü bir biçimde yansıtan şehirlerden birisi olan Mardin'de yapılacak olması, kongrenin amacına daha etkili bir biçimde ulaşılmasını sağlayacaktır. Canlı hava müzesi olan, dillerin, dinlerin ve kültürlerin kesiştiği bu zengin medeniyet havzasını teneffüs eden bilim adamları, kuramsal tartışmaların ötesinde önemli bir deneyim yaşamış olacaktır.  


Ayrıca tüm kongrelerimizde olduğu gibi kültürel etkinliklerin de kongrenin ayrılmaz bir unsuru olmasını sağlamak üzere, kongre ile eşzamanlı olarak 3. Uluslararası Jürili Karma Sanat Sergisi düzenlenecektir. Sergide, Anadolu'nun kültür zenginliğini ortaya koyacak her türlü sanat eserine yer verilecektir. Kongre ve sergi için başvurular, 1 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır.  

Yeni Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak, kongrede sunulacak tüm araştırmaların tam metinleri ISBN numaralı Kongre Bildirileri Kitabında; ayrıca seçilmiş bazı bildiriler üç dergimizden birisinde (IntJSCS, IntJCES, ve IntJCSS) yayımlanacaktır. Yeni Yönetmelik çerçevesinde kongrenin uluslararası kongre niteliğinde olması için en az 5 ülkeden katılımcı sağlanacaktır.  
  

Bilim Kurulu Tarafından Onaylanan Son 5 Bildiri


No

Ülke Sunum Yazarı Kurum Başlık Sunum Türü Kabul Tarihi Author
1 Türkiye Fatma Tezel Şahin Gazi Üniversitesi Teknoloji Çağında Oyun ve Önemi Oral / Sözel 2018-10-18 12:51:12 1 - Fatma Tezel Şahin
2 - Cansu Tutkun
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
2 Türkiye Fatma Tezel Şahin Gazi Üniversitesi Demografik Özelliklere Göre Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri ve Annelerin Olumsuz Duygularla Baş Etme Davranışlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-18 12:51:01 1 - Cansu Tutkun
2 - Fatma Tezel Şahin
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 Türkiye DR.ÖĞR.ÜYE.ZEHRA ÖZKEÇECİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ AVUSTURYA'DA DİJİTAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ Oral / Sözel 2018-10-17 20:16:31 1 - DOÇ.DR.ALİ MURAT KIRIK
2 - DR.ÖĞR.ÜYE.ZEHRA ÖZKEÇECİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Türkiye Hasan Aykut AYSAN Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Diyarbakır/Türkiye 14 Yaşındaki Futbol Oynayan Çocuklarda Bosuball Kuvvet Antrenmanlarının Bazı Parametrelere Etkisinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-17 20:16:03 1 - Hasan Aykut AYSAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
5 Somalia Mohamed İSSE ABDULLAHİ ULUDAĞ Üniversitesi Doğu Afrika’daki Derviş Devleti ve Osmanlı Virtual / Sanal 2018-10-17 20:15:53 1 - Mohamed İSSE ABDULLAHİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

Onaylanan tüm bildiriler listesi >>>

KONGRE YERİ

Fotoğraf Arşivi


Tüm Resim Arşivi