KONGREYE DAVET

 

6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde Ukrayna'nın Lviv şehrinde yapılacaktır. Kongre sitesi; www.iscs-conference.org  

2. IECSES Kongre özet kitabı >>>    Sergi kataloğu >>>
 

Değerli üyelerimiz, dostlarımız ve meslektaşlarımız,  

Geçen yıl ilkini başarıyla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi (#IECSES)'in ikincisine 19-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya'da evsahipliği yapacağız. Sizlerin katkı ve katılımlarıyla her yıl düzenli olarak sürdürdüğümüz ve Türkiye dışında yapılan ISCS Kongremiz 2017 yılında yapılmadığından, bu kongremizin daha geniş kitlelere ulaşmasını bekliyoruz. ISCS Kongremizin 6.cısı 2018 bahar döneminde yapılacaktır. İkinci #IECSES Kongremiz yine aynı tema altında; "Yeni bir dil geliştirmek: Spor ve eğitim küresel barışa ne katkı sağlar?" sorusunu cevaplandırmaya odaklanacaktır.      

Bu kongremiz, Avrupa ile Asya'nın kesişmesi noktası olan, sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da köprü görevi üstlenen bir ülke olan Türkiye'de yapılacağından, kongreye "Uluslararası Avrasya Kongresi" ismi verilmiştir. Kongre, derneğin temel çalışma alanları olan Spor Bilimleri, Eğitim ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecektir. Kongrede spor bilimleri, eğitim bilimleri, kültür araştırmaları, tarih, iletişim, yönetim, edebiyat, güzel sanatlar, İslami ilimler, dilbilim, sosyoloji, turizm vb. alanlara yer verilerek, disiplinler arası dinamik bir tartışma platformu oluşturulacaktır. Bu platformun kadim çağlardan itibaren dünyanın kesişme noktası olan Anadolu'nun güzel kenti Antalya'da yeni bir barış dili geliştirilmesine katkı sağlamasını ümit ediyoruz. 


Ayrıca tüm kongrelerimizde olduğu gibi kültürel etkinliklerin de kongrenin ayrılmaz bir unsuru olmasını sağlamak üzere, kongre ile eşzamanlı olarak 2. Uluslararası Jürili Karma Sanat Sergisi düzenlenecektir. Yine kongrenin önemli bir ayağı da, bu yıl 8.cisi yapılacak olan Uluslararası Kemer Kültür ve Spor Festivali olacaktır. Kongre ve sergi için başvurular, 1 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecektir. 

Kongrede sunulacak tüm araştırmaların tam metinleri ISBN numaralı Kongre Bildirileri Kitabında; ayrıca seçilmiş bazı bildiriler üç dergimizde (IntJSCS, IntJCES, ve IntJCSS) yayımlanacaktır. Dergilerimizin her üçü de en az 3 yıllık uluslararası dergi statüsünde bulunmaktadır. 

  AfisLogo   AfisLogo   AfisLogo

  

Bilim Kurulu Tarafından Onaylanan Son 5 Bildiri


No

Ülke Sunum Yazarı Kurum Başlık Sunum Türü Kabul Tarihi Author
1 Türkiye Meryem GÜLAÇ Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MOTOR GELİŞİMLERİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2017-10-23 12:26:49 1 - Meryem GÜLAÇ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
2 Türkiye Taner Bozkuş Bartın Üniversitesi Düzenli fiziksel aktivite yapan erkek ve kadınların egzersiz değişim süreçlerine yönelik tutumları Oral / Sözel 2017-10-12 19:13:37 1 - Nevzat Demirci
2 - Orhan A. Şener
3 - Oktay Zırhlı
4 - Taner Bozkuş
5 - M. Akif Ziyagil
6 -
7 -
3 Türkiye İsmail YALÇIN Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslami Perspektiften Hayvanlardan Faydalanma ve Hayvan Refahı Arasındaki Denge Oral / Sözel 2017-10-09 13:14:35 1 - İsmail YALÇIN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Bulgaria Teodora VALOVA Medical University – Pleven, Bulgaria Teachers’ awareness of the benefits of using the team work towards development communicative competencies in the preschool groups Virtual / Sanal 2017-10-05 15:48:33 1 - Teodora VALOVA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
5 Türkiye Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü FITNES MERKEZLERİNDE EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN SERBEST ZAMAN İLGİLENİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR Oral / Sözel 2017-10-04 19:49:30 1 - Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ
2 - Tolga BEŞİKÇİ
3 - Yaşar ÇORUH
4 -
5 -
6 -

Onaylanan tüm bildiriler listesi >>>

KONGRE YERİ


ozkaymak hotels >>>

Fotoğraf Arşivi


Tüm Resim Arşivi