Bildiri Konu Başlıkları

 

BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI 


 • Training and Movement Science- Hareket ve Antrenman Bilimleri
 • Physical Education and Sports Education- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
 • Exercise and Sports Physiology- Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
 • Exercise and Sports Psychology- Egzersiz ve Spor Psikolojisi
 • Physical Education and Sports in Disabilities - Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor
 • Physical Activity and Health- Fiziksel Aktivite ve Sağlık
 • Physical Fitness – Fiziksel Uygunluk
 • Kinantropometry - Kinantropometri
 • Motor Development and Learning- Motor Gelişim ve Öğrenme
 • Olympism- Olimpizm
 • Recreation- Rekreasyon
 • Sport Nutrition and Ergogenic Aids- Sporda Beslenme ve Ergojenik Yardımcılar
 • Sport Biomechanics and Kinesiology  - Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji
 • Sports Economy, Sponsorship and Marketing - Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama
 • Sports Phylosopy - Spor Filoskopisi
 • Sport Business - Spor İşletmeleri
 • Sports Sociology - Spor Sosyolojisi
 • Sports History - Spor Tarihi
 • Sport and Health - Spor ve Sağlık
 • Sports and Tourism - Spor ve Turizm
 • Sports Management - Spor Yönetimi
 • Sports Injury Prevention and Rehabilitation - Spor Yaralanmasının Önlenmesi ve Rehabilitasyonu
 • Community Science - Toplum Bilimi
 • Education Sciences- Eğitim Bilimleri
 • Fine Arts- Güzel Sanatlar