Bildiri Başvurusu

 


Bildiri Başvurusu

Bildiri Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için önce ‘Üyelik Işlemleri’nden bir hesap açmalısınız. Bu açılan hesap kongre için kayıt yaptırdığınız anlamına gelmez, ancak bu şekilde kendi hesabınız içerisinde bulunan ‘Bildiri Gönderiniz’ sayfasını kullanarak doğrudan bildiri başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

 

Başvuruda bulunanlar birden fazla bildiri gönderebilir. Lütfen bildiri başvurunuzu gönderdikten sonra metin içerisinde herhangi bir değişik yapılmasının kabul edilmeyeceğini dikkate alınız. Aynı kişinin tek kayıt ücreti ile en fazla 2 bildiri (tek veya çok yazarlı) sunabileceğini unutmayınız.  

 

Bildiri Özet Gönderimi Genel Kuralları

Bildiri özetleri, Türkçe veya Ingilizce olarak gönderilecektir. Özetler 300 kelime (başlık, yazarlar ve kurum bilgileri hariç) ile sınırlandırılmıştır.

 

Bildirinin Başlığı: Başlıkta kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır (Örn: Sporcuların Psikolojik Özelliklerinin Incelenmesi).

 

Yazarlar: Akademik unvan kullanılmadan, bildiriyi sunacak kişi kayıt panelinden seçilmelidir. Yazar Adı ve Soyadı açık şekilde yazılmalıdır (Örn: Mehmet Akif CENGIZ).

 

Yazarların Kurumları: Kurumların adı açık olarak yazılmalıdır (Örn: Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara).

 

 

Değerlendirme

Bütün gönderiler ‘Bilim Kurulu’ tarafından incelenip değerlendirilecektir. Bilim Kurulu sunum şekli (sözel, sanal ya da poster) için son kararı verecektir.

 

Sunumlar

Sunum yapacak kişiler kongre için en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak kayıtlar geç kayıt olarak değerlendirilecek ve ücretler bölümünde belirtildiği gibi ücretlendirilecektir. 

 

Sözel Sunum (Yüzyüze) : Power Point kullanarak yapılmalıdır. Sözel sunu süresi, 10 dakika sunu ve 5 dakika tartışma olmak üzere toplam 15 dakika ile sınırlıdır. Sözel sunular sunu yapılacak saatten önce ilgili salondaki bilgisayarda sunuya hazır hale getirilmelidir. Sunumların hepsinin başında Ingilizce özet bulunması, ya da en az 1 sayfalık ingilizce özetin dinleyicilere dağıtılması zorunludur.  Hem sunumda hem de soru cevap bölümünde salonda Ingilizce ve Ukraynaca dil desteği sağlayacak görevliler bulunacaktır. 

Çevrim içi (ONLİNE): 

Poster sunum boyutları (boy: 120 cm, en: 90 cm) ölçülerinde olmalıdır. Poster sunu süresi 2-4 dakika sunu ve 1 dakika tartışma olmak üzere toplam 3-5 dakikadır. Poster sunum yapanlar oturum boyunca posterlerinin başında bulunmakla yükümlüdür.