Bildiri Koşulları

 

 

Bildiri/Eser Başvurusu

Bildiri Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için önce ‘Üyelik İşlemleri’nden bir üyelik oluşturmalısınız. Bu açılan hesap kongre için kayıt yaptırdığınız anlamına gelmez, ancak bu şekilde kendi hesabınız içerisinde bulunan ‘Bildiri/Eser Gönderiniz’ menüsünü kullanarak bildiri/eser başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 

Başvuruda bulunanlar birden fazla bildiri gönderebilir. Lütfen bildiri başvurunuzu gönderdikten sonra metin içerisinde herhangi bir değişik yapılmasının kabul edilmeyeceğini dikkate alınız. İkiden fazla bildiri için ilave ücret ödenmesi gerekmekte olup, koşulları kongre ücretleri bölümünden görebilirsiniz. 

 

Bildiri Özet Gönderimi Genel Kuralları

Bildiri özetleri, Türkçe veya İngilizce olarak gönderilecektir. Özetler 500 kelime (başlık, yazarlar ve kurum bilgileri hariç) ile sınırlandırılmıştır.

 

Bildirinin Başlığı: Başlıkta kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır (Örn: Sporcuların Psikolojik Özelliklerinin İncelenmesi).

 

Yazarlar: Akademik unvan kullanılmadan yazılmalı, bildiriyi sunacak kişi işaretlenmelidir. Yazar Adı ve Soyadı açık şekilde yazılmalıdır (Örn: Mehmet Akif CENGİZ).

 

Yazarların Kurumları: Kurumların adı açık olarak yazılmalıdır (Örn: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara/TÜRKİYE).

 

Değerlendirme

Bütün gönderiler ‘Bilim Kurulu’ tarafından incelenip değerlendirilecektir. Bilim Kurulu sunum şekli (sözel, sanal ya da poster) için son kararı verecektir.

 

Sunumlar

Sunum yapacak kişiler, kongre için en geç 29 Ekim 2018 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmalıdır. 

 

Sözel Sunum: Power Point kullanarak yapılmalıdır. Sözel sunu süresi, 10 dakika sunu ve 5 dakika tartışma olmak üzere toplam 15 dakika ile sınırlıdır. Sözel sunular sunu yapılacak saatten önce ilgili salondaki bilgisayarda sunuya hazır hale getirilmelidir. Sunumların hepsinin başında İngilizce özet bulunması zorunludur. Türkçe yapılan sunumlarda İngilizce özet okunarak veya özet çıktısı yabancı dinleyicilere dağıtılarak sunuma başlanmalıdır. İhtiyaç olması halinde hem sunumda hem de soru cevap bölümünde salonda dil desteği sağlayacak görevliler bulunacaktır. 

Poster sunum boyutları (boy: 120 cm, en: 90 cm) ölçülerinde olmalıdır. Poster sunu süresi 2-5 dakika sunu ve 1 dakika tartışma olmak üzere toplam 3-6 dakikadır. Poster sunum yapanlar oturum boyunca posterlerinin başında bulunmakla yükümlüdür. 

 

Sanal sunumlar ya gerçek zamanlı video konferans ya da kayıtlı videolar halinde yapılacaktır. Sanal sunum yapanlar gerçek zamanlı bir yazılımla (Skype programı kullanılacaktır) yöneltilebilecek sorulara cevap vermeyi kabul etmeli ve sunum saatinde internete bağlı olmalıdır. Sunumlar 10 dakika ile sınırlı olmalı ve kongreden en az 1 hafta önce sunum videosu tarafımıza gönderilmelidir (Büyük boyutlu dosyalar wetransfer.com sitesi üzerinden paylaşılabilir).

Sanal sunum videolarındaki ses kaydının temiz olmasına özen gösterilmeli, mümkünse sunum slaytları ve sunucu görüntüde yer almalıdır. Bu amaçla çeşitli bilgisayar programları kullanılabileceği gibi, sunucu bir perde önünde de anlatım yapabilir. Bu durumda ortam sesi yerine mikrofon kullanılması ses kaydının temiz ve net olmasını sağlayacaktır.